Název: Fulltextové vyhledávání v databázi a v textech ze sociálních sítí
Další názvy: Fulltext search in the database and in texts of social networks
Autoři: Koreň, Jan
Vedoucí práce/školitel: Štěbeták, Jan
Oponent: Nykl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7613
Klíčová slova: fulltextové vyhledávání;sociální sítě;EEG/ERP portál;search engines;Solr;Spring;Hibernate;LinkedIn
Klíčová slova v dalším jazyce: fulltext searching;social networks;EEG/ERP portal;search engines;Solr;Spring;Hibernate;LinkedIn
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na návrh a implementaci fulltextového vyhledávání pro EEG/ERP portál. Fulltextové vyhledávání se týká vyhledávaní v databázi EEG/ERP portálu a v souvisejích datech ze sociálních sítí jako jsou LinkedIn či Facebook. Postupný vývoj EEG/ERP portálu a narůstající počet zpracovávaných dat si žádá vytvořit efektivní způsob jejich vyhledávání, které je potřebné pro zlepšení celkové použitelnosti portálu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on design and implementation of the full-text search in the EEG/ERP Portal. This full-text search capability includes searching text in the EEG/ERP Portal database as well as in related data from social networks, such as LinkedIn or Facebook. With the development of the Portal and the increasing amount of processed data, a proper full-text search mechanism for information retrieval is necessary for improving the user experience by enabling efficient document retrieval.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MastersThesisKoren.pdfPlný text práce787,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0113Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce304,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0113Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce291,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0113Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce210,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7613

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.