Název: Vizualizace dat a mashup aplikace
Další názvy: Data Visualisation and Mashup application
Autoři: Smeták, Michal
Vedoucí práce/školitel: Král, Pavel
Oponent: Pluskal, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7640
Klíčová slova: vizualizace dat;mashup;shlukování;shlukovací algoritmus;georafická reprezentace;časová řada
Klíčová slova v dalším jazyce: data vizualization;mashup;clustering;clustering algorithm;geographical representation;timeline
Abstrakt: Tato diplomová práce vznikla na základě požadavku České tiskové kanceláře (ČTK). První cíl této práce je analyzovat data ČTK a existující volně dostupné nástroje pro vizualizaci dat, které je možné použít i pro komerční účely. Na základě této analýzy vybrat vhodný nástroj. Druhým cílem je navrhnout a implementovat dvě webové aplikace pro vizualizaci dat. Třetím cílem je vyřešit problém shlukování dat pro jejich zobrazení. První vytvořená aplikace používá několik způsobů zobrazení dat podle jejich geografické pozice, druhá aplikace zobrazuje data podle času na časové ose. Vytvořené aplikace vizualizují dokumenty a události ČTK. Problém shlukování dat řeší implementovaný shlukovací algoritmus, který vytváří shluky dat na základě jejich geografické vzdálenosti. Tento algoritmus je použit v první aplikaci. Shlukování dat ve druhé aplikaci řeší přímo použitá knihovna pro vizualizaci dat.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is based on the requirements of Czech News Agency (ČTK). The first goal of this work is to analyze data structure of ČTK and existing software tools for data vizualization with a particular focus on the free available tools with posibilities of commercial use. Based on this analysis, the most promissing tools are selected. The second goal consists of the desing and implementation of two web applications for data vizualization. The third goal solves the problem of data clustering for data vizualization. The first application is used for geographical data representation in several ways, the second application uses data representation on the timeline. These two applications allow to vizualize the ČTK data of the incidents and the documents. The third goal is to implement a modified clustering algorithm, which creates clusters respecting the geographical distance. This algorithm is used in the first application. Clustering of the data in the second application is a part of tool used for vizualization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0106Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce350,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0106Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce632,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0106Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7640

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.