Title: Návštěvnost a ekonomická situace vybraných kulturních zařízení ve městě Plzni
Other Titles: A visit rate and economic situation of selected theaters in a city Pilsen
Authors: Kalina, Michal
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Preis, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7649
Keywords: divadlo;Plzeň;kultura;návštěvnost;ekonomická situace
Keywords in different language: theater;Pilsen;culture;attendance;economic situation
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá situací v plzeňském divadelním prostředí. V první kapitole je uveden popis kulturní infrastruktury ve městě Plzni. Následuje podrobná analýza Divadla Alfa a Divadla Josefa Kajetána Tyla, tyto dvě instituce jsou představeny nejprve v obecné rovině. Poté jsou uvedeny informace o jejich návštěvnosti a ekonomické situaci. Poslední část práce obsahuje marketingový výzkum, který byl proveden pomocí dotazníku a týká se pouze činnosti Divadla J. K. Tyla. Na základě poznatků získaných výzkumem jsou představena řešení, která by mohla vést ke zvýšení návštěvnosti Divadla J. K. Tyla.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the situation in Pilsen theater environment. The first chapter presents a description of the cultural infrastructure in Pilsen. It is followed by a detailed analysis of the Alfa Theatre and J. K. Tyl Theatre, these two institutions are first presented in general terms. Then information about their attendance and economic situation is provided. The last part includes marketing research, which was conducted by questionnaire and applies only to activities of the J. K. Tyl Theatre. Based on knowledges achieved by research are presented solutions, which could lead to an increase of attendance in J. K. Tyl Theatre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KALINA_BP_ 2013.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Kalina - pos. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce222,23 kBJPEGThumbnail
View/Open
Kalina - oponent.zipPosudek oponenta práce496 kBZIPView/Open
Kalina.jpgPrůběh obhajoby práce158,65 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.