Název: Návštěvnost a ekonomická situace vybraných kulturních zařízení ve městě Plzni
Další názvy: A visit rate and economic situation of selected theaters in a city Pilsen
Autoři: Kalina, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Preis, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7649
Klíčová slova: divadlo;Plzeň;kultura;návštěvnost;ekonomická situace
Klíčová slova v dalším jazyce: theater;Pilsen;culture;attendance;economic situation
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá situací v plzeňském divadelním prostředí. V první kapitole je uveden popis kulturní infrastruktury ve městě Plzni. Následuje podrobná analýza Divadla Alfa a Divadla Josefa Kajetána Tyla, tyto dvě instituce jsou představeny nejprve v obecné rovině. Poté jsou uvedeny informace o jejich návštěvnosti a ekonomické situaci. Poslední část práce obsahuje marketingový výzkum, který byl proveden pomocí dotazníku a týká se pouze činnosti Divadla J. K. Tyla. Na základě poznatků získaných výzkumem jsou představena řešení, která by mohla vést ke zvýšení návštěvnosti Divadla J. K. Tyla.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the situation in Pilsen theater environment. The first chapter presents a description of the cultural infrastructure in Pilsen. It is followed by a detailed analysis of the Alfa Theatre and J. K. Tyl Theatre, these two institutions are first presented in general terms. Then information about their attendance and economic situation is provided. The last part includes marketing research, which was conducted by questionnaire and applies only to activities of the J. K. Tyl Theatre. Based on knowledges achieved by research are presented solutions, which could lead to an increase of attendance in J. K. Tyl Theatre.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KGE) / Bachelor´s works (DGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KALINA_BP_ 2013.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalina - pos. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce222,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Kalina - oponent.zipPosudek oponenta práce496 kBZIPZobrazit/otevřít
Kalina.jpgPrůběh obhajoby práce158,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7649

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.