Title: Krajské volby 2012 pohledem politického marketingu
Other Titles: Regional elections 2012 in the view of political marketing
Authors: Bárta, Ondřej
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7663
Keywords: volební kampaň;volby;marketing;strana;lídr;televize;debaty;program;tisk;internet;dotazníkové šetření
Keywords in different language: election campaign;election;marketing;party;leader;television;debates;manifesto;press;internet;questionnaire survey
Abstract: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je poskytnout rozbor volební kampaně v Plzeňském kraji (krajské volby) z hlediska politického marketingu. Práce se tematicky zaměřuje na čtyři hlavní politické strany, které získaly více než 5% volebních hlasů a dostaly se do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, a to ODS, ČSSD, KSČM a TOP 09 a Starostové. Současně se práce snaží odpovědět na otázku, zda-li strany použily všechny marketingové nástroje v dostatečném množství a zda-li jejich program splnil očekávání voličů a dále formuluje závěry a dává doporučení pro další období. Základem pro analýzu a formulování závěrů a doporučení bylo dotazníkové šetření.
Abstract in different language: The main aim of the presented bachelor thesis is to provide an analysis of the election campaign in Pilsen Region in 2012 (regional election) from the view of political marketing. The topic covers four main political parties which achieved more then 5% of electoral votes and entered into council namely the Civil Democratic Party, the Czech Social Democratic Party, the Communist Party of Bohemia and Moravia and TOP 09 and Mayors. At the same time the thesis tries to answer a question whether parties used all political marketing elements in sufficient quantity and whether their programs fulfilled expectation of electors and further formulates definite conclusions and gives recommendations for next period. Base for analysis and formulation of conclusions and recommendations was questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barta_Ondrej_BP.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Barta_V.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Barta_O.pdfPosudek oponenta práce729,49 kBAdobe PDFView/Open
Barta_P.jpgPrůběh obhajoby práce325,12 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.