Název: Krajské volby 2012 pohledem politického marketingu
Další názvy: Regional elections 2012 in the view of political marketing
Autoři: Bárta, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7663
Klíčová slova: volební kampaň;volby;marketing;strana;lídr;televize;debaty;program;tisk;internet;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: election campaign;election;marketing;party;leader;television;debates;manifesto;press;internet;questionnaire survey
Abstrakt: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je poskytnout rozbor volební kampaně v Plzeňském kraji (krajské volby) z hlediska politického marketingu. Práce se tematicky zaměřuje na čtyři hlavní politické strany, které získaly více než 5% volebních hlasů a dostaly se do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, a to ODS, ČSSD, KSČM a TOP 09 a Starostové. Současně se práce snaží odpovědět na otázku, zda-li strany použily všechny marketingové nástroje v dostatečném množství a zda-li jejich program splnil očekávání voličů a dále formuluje závěry a dává doporučení pro další období. Základem pro analýzu a formulování závěrů a doporučení bylo dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of the presented bachelor thesis is to provide an analysis of the election campaign in Pilsen Region in 2012 (regional election) from the view of political marketing. The topic covers four main political parties which achieved more then 5% of electoral votes and entered into council namely the Civil Democratic Party, the Czech Social Democratic Party, the Communist Party of Bohemia and Moravia and TOP 09 and Mayors. At the same time the thesis tries to answer a question whether parties used all political marketing elements in sufficient quantity and whether their programs fulfilled expectation of electors and further formulates definite conclusions and gives recommendations for next period. Base for analysis and formulation of conclusions and recommendations was questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barta_Ondrej_BP.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barta_V.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barta_O.pdfPosudek oponenta práce729,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barta_P.jpgPrůběh obhajoby práce325,12 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.