Title: Specifické typy cestovního ruchu - gastroturistika a kulinářský turismus
Other Titles: Specific types of tourism - gastro tourism and culinary tourism
Authors: Kistanová, Veronika
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7672
Keywords: gastronomický cestovní ruch;marketingový výzkum;SWOT analýza;zlepšení;Plzeňský kraj
Keywords in different language: gastronomic tourism;marketing research;SWOT analysis;improvement;Pilsen region
Abstract: Bakalářská práce pojednává o jednom ze specifických typů cestovního ruchu, o gastronomickém cestovním ruchu. Začátek práce připravuje teoretické základy pro následné detailní seznámení s gastronomickým cestovním ruchem. Z důvodu přehlednosti je pracováno s rozdělením na jídelní a nápojový cestovní ruch. Následuje dotazníkové šetření na téma gastronomický cestovní ruch a SWOT analýza Plzeňského kraje. Práce je uzavírána devíti návrhy zlepšujících opatření, které by mohly vést k posílení pivní turistiky v Plzeňském kraji. Za stěžejní je považován návrh cestovní kanceláře, nabízející zájezdy za pivem do Plzeňského kraje.
Abstract in different language: Bachelor's thesis analyzes one of the specific types of tourism - "Gastronomic Tourism". The introduction of the thesis sets theoretical base for the following detailed analysis of gastronomic tourism. The gastronomic tourism is further differentiated into the dining tourism and the tourism of beverage degustation due to the organizational purposes. The gastronomic tourism analysis is followed by survey results on the same subject and SWOT analysis of Pilsen region. The thesis is concluded by nine different proposals enhancing the precautions that could lead to the expansion of beer tourism in Pilsen region. The offer made by the travel agency offering beer tours to Pilsen region is a key proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kistanova.pdfPlný text práce20,62 MBAdobe PDFView/Open
Kistanova _V.pdfPosudek vedoucího práce917,01 kBAdobe PDFView/Open
Kistanova -O.pdfPosudek oponenta práce654,72 kBAdobe PDFView/Open
Kistanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce393,22 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.