Název: Specifické typy cestovního ruchu - gastroturistika a kulinářský turismus
Další názvy: Specific types of tourism - gastro tourism and culinary tourism
Autoři: Kistanová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7672
Klíčová slova: gastronomický cestovní ruch;marketingový výzkum;SWOT analýza;zlepšení;Plzeňský kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: gastronomic tourism;marketing research;SWOT analysis;improvement;Pilsen region
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o jednom ze specifických typů cestovního ruchu, o gastronomickém cestovním ruchu. Začátek práce připravuje teoretické základy pro následné detailní seznámení s gastronomickým cestovním ruchem. Z důvodu přehlednosti je pracováno s rozdělením na jídelní a nápojový cestovní ruch. Následuje dotazníkové šetření na téma gastronomický cestovní ruch a SWOT analýza Plzeňského kraje. Práce je uzavírána devíti návrhy zlepšujících opatření, které by mohly vést k posílení pivní turistiky v Plzeňském kraji. Za stěžejní je považován návrh cestovní kanceláře, nabízející zájezdy za pivem do Plzeňského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis analyzes one of the specific types of tourism - "Gastronomic Tourism". The introduction of the thesis sets theoretical base for the following detailed analysis of gastronomic tourism. The gastronomic tourism is further differentiated into the dining tourism and the tourism of beverage degustation due to the organizational purposes. The gastronomic tourism analysis is followed by survey results on the same subject and SWOT analysis of Pilsen region. The thesis is concluded by nine different proposals enhancing the precautions that could lead to the expansion of beer tourism in Pilsen region. The offer made by the travel agency offering beer tours to Pilsen region is a key proposal.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kistanova.pdfPlný text práce20,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kistanova _V.pdfPosudek vedoucího práce917,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kistanova -O.pdfPosudek oponenta práce654,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kistanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce393,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7672

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.