Title: Analýza činnosti Lázně Hotel Vráž s.r.o., návrhy zlepšení
Other Titles: The analysis activities of Lázně Hotel Vráž s.r.o., proposals of improvement
Authors: Křížová, Štěpánka
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7678
Keywords: lázeňství;lázně Vráž;SWOT analýza;zlepšení;finanční analýza
Keywords in different language: spa;spa Vráž;SWOT analysis;improvement;financial analysis
Abstract: Tématem této práce je Analýza činnosti Lázně Hotel Vráž s.r.o., návrhy zlepšení. Cílem práce je analyzovat činnost v lázních ve Vráži a navrhnout zlepšující opatření. První kapitola je zaměřena na představení společnosti, poskytovaných služeb a na odborné pojmy, nutné k pochopení problematiky. Ve druhé kapitole je zhodnocena četnost služeb lázní ve Vráži. Třetí kapitola se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření. Následující kapitola je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti Lázně Hotel Vráž za období 2008 - 2011. Předposlední kapitola je věnována analýze prostředí lázní ve Vráži, součástí kapitoly je SWOT analýza. Poslední kapitola této práce se zabývá návrhy zlepšení, které vyplývají z provedené SWOT analýzy, z konzultací v lázních ve Vráži a z provedeného dotazníkového šetření.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is The analysis activities of Lázně Hotel Vráž s.r.o., proposals of improvement?. The aim of the bachelor thesis is analysing activities in spa Vráž and suggesing the improvement proposals. The first part is focused on the introduction of company Lázně Hotel Vráž, provided services and to technical terms, which are necessery to understanding the issues. In second part is evaluated the frequency of provided services in spa Vráž. The third part deals with evaluation of questionnaire. Following part is devoted to evaluation company´s productivity in 2008 ? 2011. Next part is devoted to environment of spa Vráž, also the SWOT analysis is covered. The final chapter of the thesis is devoted to proposals of improvement, which contains from SWOT analysis, consultations in spa Vráž and from the evaluation of questionnaire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Analyza cinnosti Lazne Hotel Vraz.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
Krizova _V.pdfPosudek vedoucího práce902,48 kBAdobe PDFView/Open
Krizova_O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Krizova_P.jpgPrůběh obhajoby práce352,78 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.