Title: Mystery shopping dle zadání ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Other Titles: Mystery shopping by entering ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Authors: Skuhravý, Tomáš
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7684
Keywords: ALGON PLUS - AUTO;marketingový výzkum;metoda mystery shopping
Keywords in different language: ALGON PLUS - AUTO;marketing research;method mystery shopping
Abstract: Předložená práce je zaměřena na metodu marketingového výzkumu, tzv. Mystery shopping. Téma bylo zvoleno na základě reálného zájmu zadavatele o provedení Mystery shoppingu v jednotlivých prodejních místech ALGON PLUS AUTO, a. s. Tato bakalářská práce se skládá z několika částí. Nejprve byl vytvořen teoretický podklad, který byl následně aplikován do praktické části. Na základě potřeb zadavatele byly vytvořeny mystery formulář a mystery scénář, jež byly využity při sběru primárních dat. Výstupem této práce je komplexní zhodnocení prodejního procesu zadavatele. Pro zjištěné nedostatky byla navržena příslušná opatření.
Abstract in different language: The submitted thesis focuses on one of the methods of marketing research called Mystery Shopping. The subject was chosen on the basis of the customer´s real interest in the execution of Mystery Shopping at particular sale points of ALGON PLUS AUTO, a.s. This bachelor thesis consists of several parts. At first, a theoretical foundation was made which was subsequently applied in the practical part. Moreover, a mystery form and scenario were created according to customer´s needs. Both documents were used during the collection of primary data. The output of this work is a complex evaluation of the customer´s selling process and several recommendations of appropriate measures for the established faults.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Skuhravy Tomas.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Skuhravy _V.pdfPosudek vedoucího práce877,65 kBAdobe PDFView/Open
Skuhravy -O.pdfPosudek oponenta práce985,59 kBAdobe PDFView/Open
Skuhravy_P.jpgPrůběh obhajoby práce368,21 kBJPEGThumbnail
View/Open
Skuhravy.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP297,42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7684

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.