Title: Řízení vztahů mezi partnery franchisingového podnikání
Other Titles: Managing of relationships between partners in the franchising business
Authors: Komárková, Kateřina
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7699
Keywords: franchising;kvalita služeb;mystery shopping
Keywords in different language: franchising;mystery shopping;service quality
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti franchisora kontrolovat jednotlivé franchisy v dodržování smluvené úrovně poskytovaných služeb a podnikových směrnic. Na základě provedené analýzy současné situace ve společnosti The PUB Franchising, s.r.o., je v praktické části vypracován návrh na zlepšení stávajícího kontrolního systému. Výstupem práce je detailně rozpracovaný postup provádění, zpracovávání i vyhodnocení souboru tajných kontrol, který je dále aplikován na modelovou situaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the franchisors´ opportunities to check whether the franchisees follow an agreed service quality standard and the company guidelines or not. Based on the analysis of current situation in the company of The PUB Franchising, s.r.o. the practical part of the thesis contains a proposal to improve the existing system of checks in the company. The output of the work is a detailed procedure for making, processing and evaluating of mystery shopping, which is further applied to the model situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina Komarkova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Komarkova- V.pdfPosudek vedoucího práce669,68 kBAdobe PDFView/Open
Komarkova_O.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Komarkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce412,43 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7699

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.