Název: Řízení vztahů mezi partnery franchisingového podnikání
Další názvy: Managing of relationships between partners in the franchising business
Autoři: Komárková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7699
Klíčová slova: franchising;kvalita služeb;mystery shopping
Klíčová slova v dalším jazyce: franchising;mystery shopping;service quality
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti franchisora kontrolovat jednotlivé franchisy v dodržování smluvené úrovně poskytovaných služeb a podnikových směrnic. Na základě provedené analýzy současné situace ve společnosti The PUB Franchising, s.r.o., je v praktické části vypracován návrh na zlepšení stávajícího kontrolního systému. Výstupem práce je detailně rozpracovaný postup provádění, zpracovávání i vyhodnocení souboru tajných kontrol, který je dále aplikován na modelovou situaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the franchisors´ opportunities to check whether the franchisees follow an agreed service quality standard and the company guidelines or not. Based on the analysis of current situation in the company of The PUB Franchising, s.r.o. the practical part of the thesis contains a proposal to improve the existing system of checks in the company. The output of the work is a detailed procedure for making, processing and evaluating of mystery shopping, which is further applied to the model situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Katerina Komarkova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komarkova- V.pdfPosudek vedoucího práce669,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komarkova_O.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komarkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce412,43 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.