Název: Event marketing - aplikace pro konkrétní událost
Další názvy: Event marketing - application for specific event
Autoři: Kováříková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7704
Klíčová slova: event marketing;event;projektové plánování
Klíčová slova v dalším jazyce: event marketing;event;project planning
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje odvětví event marketingu a jeho využití v praxi. Čtenář zde najde teoretické poznatky jak k tomuto tématu, tak dále i k problematice marketingového výzkumu a projektového plánování, které jsou posléze využity v praktické části práce. V té se autorka zaměřila na reálný event. Cílem práce bylo nejprve analyzovat dosavadní chyby v rámci jeho organizace a poté vytvořit komplexní plán, jenž pořadatelům napomůže v lepší realizaci příštího ročníku této události.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the area of event marketing and its use in practice. In the thesis, the reader can find theoretical information on this topic and also on the issue of marketing research and project planning, which are then used in the practical section of the thesis. In this section, the author focuses on a realistic event. The goal of the work was first to analyze current mistakes in terms of its organization and subsequently to create a complex plan which will help organizers in better implementation in the following year of this event.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kovarikova Lenka.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova_O.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce337,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7704

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.