Title: Event marketing - aplikace pro konkrétní událost
Other Titles: Event marketing - application for specific event
Authors: Kováříková, Lenka
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7704
Keywords: event marketing;event;projektové plánování
Keywords in different language: event marketing;event;project planning
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje odvětví event marketingu a jeho využití v praxi. Čtenář zde najde teoretické poznatky jak k tomuto tématu, tak dále i k problematice marketingového výzkumu a projektového plánování, které jsou posléze využity v praktické části práce. V té se autorka zaměřila na reálný event. Cílem práce bylo nejprve analyzovat dosavadní chyby v rámci jeho organizace a poté vytvořit komplexní plán, jenž pořadatelům napomůže v lepší realizaci příštího ročníku této události.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the area of event marketing and its use in practice. In the thesis, the reader can find theoretical information on this topic and also on the issue of marketing research and project planning, which are then used in the practical section of the thesis. In this section, the author focuses on a realistic event. The goal of the work was first to analyze current mistakes in terms of its organization and subsequently to create a complex plan which will help organizers in better implementation in the following year of this event.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kovarikova Lenka.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_O.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kovarikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce337,36 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.