Název: Strategie prodeje na čerpací stanici OMV
Další názvy: Selling strategy at the OMV petrol station
Autoři: Urbanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7711
Klíčová slova: Podpora prodeje;komunikace v místě prodeje;POP
Klíčová slova v dalším jazyce: Sales support;point of purchase;POP
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřená na strategii prodeje sestávající především z podpory prodeje a komunikace v místě prodeje. Cílem práce je analyzovat strategii prodeje na čerpacích stanicích OMV a zároveň tak ukázat pozici nájemce/vedoucího čerpací stanice. Práce je rozdělena do dvou základních bloků, prvním blokem jsou teoretické základy problematiky. Druhý blok se věnuje praktickým aplikacím teoretických zásad na čerpacích stanicích OMV, konkrétně na čerpací stanici v Sokolově. Praktická část je rozdělena do pěti kapitol, které nejdříve charakterizují obchodní jednotku společně s jejím okolím, právy a povinnostmi nájemce čerpací stanice a ABC analýzou zboží. Dále je pozornost věnována podpoře prodeje ve formě měsíčních promo akcí, dlouhodobějších věrnostních akcí a používaným nástrojům komunikace v místě prodeje. Pro lepší demonstraci je práce doplněna o tabulky prodejů a o obrázky. Poslední část porovnává výhody pro zákazníky u konkurenčních čerpacích stanic na území České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis is focused on selling strategy, consisted primary of sales and communication support in place, where the sales are realized. Target of this thesis is to analyse the selling strategy at the OMV petrol stations and then to show the position of leaseholder/head of petrol station. This thesis is divided into two main parts. First part is about theoretical basics of this issue. Second part deals with practical application of theoretical principles at the OMV petrol stations, specifically at the station in Sokolov. This practical part is divided into five chapters, which characterises the commercial unit together with its surroundings, rights and obligations of the leaseholder and ABC goods analysis. Attention is also paid to sales support in form of monthly promo actions, to long term loyalty actions and to communication tools, which are used in point of purchase. For better showcase is this thesis supplemented by sales charts and pictures. Last chapter compares benefits and drawbacks for customers at competitive petrol stations in the territory of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Urbanova.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_V.pdfPosudek vedoucího práce971,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_O.pdfPosudek oponenta práce930,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_P.jpgPrůběh obhajoby práce348,75 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.