Název: Hodnocení webové prezentace vybrané organizace
Další názvy: Evaluation of selected company's website
Autoři: Prokůpek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7716
Klíčová slova: internet;marketing;internet marketing;web design;použitelnost;internet;webová prezentace;hodnocení internetové prezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: internet;marketing;internet marketing;web design;usability;internet;web presentation;web presentation evaluation
Abstrakt: Práce hodnotí webovou prezentaci firmy Crosscafe original s. r. o., umístěnou na adrese crosscafe.cz. Práce si dále klade za cíl porovnat úroveň webových prezentací mezi subjekty z kavárenského průmyslu a zjistit současný stav dosahované úrovně při osvojování webových prezentací. Prezentace subjektů vybraných pro porovnání jsou umístěny na adresách starbuckscoffe.cz, olalacafe.cz and streetcafe.cz. Použitá metodika je odvozena od Egera a skládá se ze 4 částí: marketing, použitelnost, web design a technické zpracování. V této verzi byl kladen důraz na informační hodnotu pro uživatele. Tato práce hodnotí současný stav. Snaží se rozpoznat slabá místa, na která hledá možná vylepšení a úpravy, stejně jako přichází s návrhy k aplikaci nových prvků webové prezentace. ?
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents a web presentation evaluation of Crosscafe original Ltd, located at crosscafe.cz. It also brings comparison with industry´s other players to examine cafe industry?s current state of successfully adopting web pages usage. The others subject´s presentations are located at starbuckscoffe.cz, olalacafe.cz and streetcafe.cz. Used methodology is derived from Eger and consists of 4 parts: marketing, usability, graphic design and technical processing. User information benefit was considered at high priority in this application. The paper evaluates the current situation; it is trying to identify weak points and based on that it sets recommendations how to adjust existing elements but also add new ones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Miroslav Prokupek.pdfPlný text práce3,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokupek_v.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokupek -O.pdfPosudek oponenta práce630,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prokupek_P.jpgPrůběh obhajoby práce357,71 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.