Název: Komunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firem
Další názvy: Community websites and their meaning for the marketing activities of companies
Autoři: Jůdl, Roman
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Tlučhoř, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7717
Klíčová slova: internetový marketing;komunitní weby;sociální sítě;míra zapojení;firemní facebooková stránka
Klíčová slova v dalším jazyce: internet marketing;community websites;social networks;engagement rate;firm facebook page
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem komunitních webů a jejich možnostmi pro marketingové aktivity firem. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se autor zabývá problematikou marketingu na internetu a následně představením a popisem nejvýznamnějších komunitních webů, které mohou být důležitým prostředkem firemní propagace. Druhá část práce se zaměřuje na představení společnosti PHOENIX Division Group a její cíle na vybraném komunitním webu Facebook. Poté je představena konkurence této společnosti a její aktivity na Facebooku, které jsou v poslední části práce analyzovány. Z provedené analýzy pak vychází návrhy pro vytvoření firemní prezentace společnosti PHOENIX Division Group na komunitním webu Facebook.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic of community websites and their potential for marketing activities of companies. The thesis is divided into three main parts. In the first part the author deals with the issue of marketing on the Internet and subsequently with the introduction and description of the most significant community websites, which can be an important means of company promotion. The second part is focused on the introduction of the company PHOENIX Division Group and its objectives on the selected community site Facebook. Then competitors of the company PHOENIX are introduced as well their activities on the Facebook, which are analysed in the last part of this thesis. The suggestions for company presentation on community website Facebook of the company PHOENIX come out from the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Judl_Roman_2013.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judl_V.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judl_O.pdfPosudek oponenta práce686,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Judl_P.jpgPrůběh obhajoby práce370,3 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.