Název: Komunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firem
Další názvy: Social Networking Sites and their Importance for Marketing Activities of Companies
Autoři: Kuželíková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7719
Klíčová slova: marketing na internetu;komunitní weby;marketingová komunikace;Facebook;konkurence;typy příspěvků;engagement rate;response rate
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet marketing;social networking sites;marketing communication;Facebook;post types;engagement rate;response rate
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá využitím komunitních webů pro marketingové aktivity firem. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu na internetu a jsou zde dále popsány marketingové možnosti vybraných komunitních webů. Praktická část se zabývá prezentací společnosti Staropramen na Facebooku, jejím zhodnocením na základě vypočtených ukazatelů a následným porovnáním s konkurencí. Závěr práce obsahuje návrh pro vylepšení marketingové komunikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the utilization of social media in marketing activities of companies. The theoretical part contains the introduction to the issues of the Internet marketing followed by the description of marketing possibilities of selected social media. The practical part deals with the presentation of Staropramen Company on Facebook, its assessment based on calculated indicators and subsequent comparison with company´s competitors. The final part of the thesis includes the recommendation for improvement of marketing communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Marketa Kuzelikova.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelikova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelikova_O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kuzelikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce416,22 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.