Title: Komunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firem
Other Titles: Social Networking Sites and their Importance for Marketing Activities of Companies
Authors: Kuželíková, Markéta
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7719
Keywords: marketing na internetu;komunitní weby;marketingová komunikace;Facebook;konkurence;typy příspěvků;engagement rate;response rate
Keywords in different language: Internet marketing;social networking sites;marketing communication;Facebook;post types;engagement rate;response rate
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá využitím komunitních webů pro marketingové aktivity firem. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu na internetu a jsou zde dále popsány marketingové možnosti vybraných komunitních webů. Praktická část se zabývá prezentací společnosti Staropramen na Facebooku, jejím zhodnocením na základě vypočtených ukazatelů a následným porovnáním s konkurencí. Závěr práce obsahuje návrh pro vylepšení marketingové komunikace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the utilization of social media in marketing activities of companies. The theoretical part contains the introduction to the issues of the Internet marketing followed by the description of marketing possibilities of selected social media. The practical part deals with the presentation of Staropramen Company on Facebook, its assessment based on calculated indicators and subsequent comparison with company´s competitors. The final part of the thesis includes the recommendation for improvement of marketing communication.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Marketa Kuzelikova.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_O.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kuzelikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce416,22 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.