Název: Rozvoj a možnosti internetového obchodování v České republice
Další názvy: Development and challenges of e-commerce in the Czech Republic
Autoři: Khásová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7720
Klíčová slova: B2C;e-commerce;e-shop;e-business;internetové obchodování
Klíčová slova v dalším jazyce: B2C;e-commerce;e-shop;e-business;electronic shopping
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na e-commerce neboli internetové obchodování. Cílem práce je rozbor nákupního chování, což je zjištěno pomocí vytvořeného dotazníku. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy, mezi které patří internet, e-commerce a e-business. Dále jsou uvedeny modely e-business a e-commerce a je rozebrán vývoj i současný stav online nakupování. V praktické části je analyzováno nákupní chování dotazovaných respondentů a podle odpovědí na jednu otázku je porovnána úroveň několika internetových obchodů. Na základě praktické části jsou navržena zlepšující opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis focuses on e-commerce. The aim of this work is to analyse the purchase behaviour based on answered questions of the given questionnaire. In the theoretical part the basic concept such as internet, e-commerce and e-business are brought closer to the reader. There are also models such as e-business and e-commerce presented and the development and current situation in online purchasing analysed. The practical part focuses mainly on the purchase behaviour of interviews and based on particular answers the level of different e-shops is compared. Based on the second part there are some improvements suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Aneta Khasova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Khasova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Khasova -O.pdfPosudek oponenta práce941,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Khasova_P.jpgPrůběh obhajoby práce357 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7720

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.