Title: Rozvoj a možnosti internetového obchodování v České republice
Other Titles: Development and challenges of e-commerce in the Czech Republic
Authors: Khásová, Aneta
Advisor: Petrtyl, Jan
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7720
Keywords: B2C;e-commerce;e-shop;e-business;internetové obchodování
Keywords in different language: B2C;e-commerce;e-shop;e-business;electronic shopping
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na e-commerce neboli internetové obchodování. Cílem práce je rozbor nákupního chování, což je zjištěno pomocí vytvořeného dotazníku. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy, mezi které patří internet, e-commerce a e-business. Dále jsou uvedeny modely e-business a e-commerce a je rozebrán vývoj i současný stav online nakupování. V praktické části je analyzováno nákupní chování dotazovaných respondentů a podle odpovědí na jednu otázku je porovnána úroveň několika internetových obchodů. Na základě praktické části jsou navržena zlepšující opatření.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis focuses on e-commerce. The aim of this work is to analyse the purchase behaviour based on answered questions of the given questionnaire. In the theoretical part the basic concept such as internet, e-commerce and e-business are brought closer to the reader. There are also models such as e-business and e-commerce presented and the development and current situation in online purchasing analysed. The practical part focuses mainly on the purchase behaviour of interviews and based on particular answers the level of different e-shops is compared. Based on the second part there are some improvements suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Aneta Khasova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Khasova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Khasova -O.pdfPosudek oponenta práce941,72 kBAdobe PDFView/Open
Khasova_P.jpgPrůběh obhajoby práce357 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.