Title: Kulturní akce a jejich význam pro rozvoj měst
Other Titles: Cultural Events and Their Significance for a Development of Cities
Authors: Škoríková, Hana
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Tlučhoř, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7729
Keywords: event;kulturní akce;dopady kulturních akcí;podpora kulturních akcí;Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
Keywords in different language: event;cultural events;impact of cultural events;support of cultural events;Ota Hofman Children film and television festival
Abstract: Předložená práce se zaměřuje na analýzu kulturních akcí a jejich dopady na místo konání. Je složena z teoretické a praktické části, teoretická část vymezuje základní pojmy a zevrubně rozebírá dopady kulturních akcí a jejich přesah do oblasti ekonomiky, cestovního ruchu, sociální oblasti a image a identity lokality. Praktická část analyzuje nabídku kulturních akcí ve městě Ostrov na Karlovarsku a následně se zabývá rozborem vlivu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana na město, jeho obyvatele a komerční sféru. V závěru je představena strategie veřejné podpory kulturních akcí ve městě spolu s návrhem možných opatření do budoucna.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on an analysis of cultural events and their impact on a venue. It comprises of two main parts - theoretical and practical. The theoretical part defines basic used terms and it analyses the impacts of cultural events on different spheres like the economy, turism, social sphere and image and identity of a venue. The practical part describes the cultural events menu in Ostrov (a town near Carlsbad) and analyses the importance of Ota Hofman Children Film and Television Festival for the town, its inhabitants and a commercial sphere. A new strategy of public support of cultural events with a possible future arrangements proposal is presented at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Skorikova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Skorikova_V.pdfPosudek vedoucího práce951,31 kBAdobe PDFView/Open
Skorikova_O.pdfPosudek oponenta práce696,74 kBAdobe PDFView/Open
Skorikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce488,96 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7729

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.