Název: Marketingový mix vybrané firmy
Další názvy: Marketing mix of a chosen firm
Autoři: Kaiserová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7735
Klíčová slova: marketingový mix;zdraví;komparace ceny;propagace;distribuce
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing mix;health;comparison price;promotion;distribution
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce Marketingový mix konkrétního podniku je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Teoretická část pojednává o jednotlivých koncepcích marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé nástroje. Praktická část je zaměřena na zhodnocení marketingového mixu konkrétního podniku. V závěru jsou navržena doporučení pro tvorbu nového marketingového mixu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor theses is ?Marketing mix of the specific enterprise? and build up recommendations for revealing new marketing mix. The theoretical part analyses and deals with particular models and concepts and describes their instruments in focus. The practical part reveals new marketing mix after the current one has beeen analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kaiserova BP.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiserova v.pdfPosudek vedoucího práce988,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiserova o.pdfPosudek oponenta práce764,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaiserova ob..PDFPrůběh obhajoby práce101,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.