Title: Marketingový mix vybrané firmy
Other Titles: Marketing mix of a chosen firm
Authors: Kaiserová, Barbora
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7735
Keywords: marketingový mix;zdraví;komparace ceny;propagace;distribuce
Keywords in different language: marketing mix;health;comparison price;promotion;distribution
Abstract: Předmětem bakalářské práce Marketingový mix konkrétního podniku je analýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Teoretická část pojednává o jednotlivých koncepcích marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé nástroje. Praktická část je zaměřena na zhodnocení marketingového mixu konkrétního podniku. V závěru jsou navržena doporučení pro tvorbu nového marketingového mixu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor theses is ?Marketing mix of the specific enterprise? and build up recommendations for revealing new marketing mix. The theoretical part analyses and deals with particular models and concepts and describes their instruments in focus. The practical part reveals new marketing mix after the current one has beeen analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaiserova BP.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
Kaiserova v.pdfPosudek vedoucího práce988,06 kBAdobe PDFView/Open
Kaiserova o.pdfPosudek oponenta práce764,79 kBAdobe PDFView/Open
Kaiserova ob..PDFPrůběh obhajoby práce101,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7735

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.