Název: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace vybrané firmy
Další názvy: Increasing promotion effectiveness of DDM Sova.
Autoři: Toman, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7739
Klíčová slova: nezisková organizace;marketing;marketingová komunikace
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit organization;marketing;promotion
Abstrakt: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je analýza, zhodnocení a návrhy na zlepšení marketingové komunikace neziskové organizace DDM Sova. Práce se skládá celkem ze šesti hlavních kapitol (kapitoly 2 až 7). Ve druhé kapitole je zpracována teoretická látka související s neziskovou organizací. Třetí kapitola je věnována teorii týkající se marketingu obecně, významu marketingu v neziskovém sektoru, marketingového mixu 4P a významu jednotlivých nástrojů mixu v neziskovém sektoru, přičemž je nejvíce prostoru věnováno marketingové komunikaci. V první kapitole praktické části je představený vybraný subjekt ? nezisková organizace DDM Sova. V kapitole číslo pět je rozebrán současný marketingový mix 4P DDM Sova. V šesté kapitole je prezentován provedený marketingový výzkum a jeho výsledky. A v poslední kapitole praktické části je využito všech nabytých znalostí, dostupných materiálů a získaných dat k zhodnocení marketingové komunikace DDM Sova a formulování návrhů na její zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis is an analysis of promotion of the non-profit organization DDM Sova ? an evaluation and suggestions how to increase its promotion effectiveness. The thesis consists of six main chapters (chapters two to seven). The chapter number two is dedicated to non-profit organizations in general. In the third chapter the main topic is a marketing in general, importance of marketing in non-profit organizations, the marketing mix 4Ps and specifics of each individual ?P? in non-profit organizations with main focus on promotion. In the chapter number four is presented the non-profit organization DDM Sova. In the next chapter is characterized the current marketing mix of the mentioned organization. The sixth chapter is about the marketing research within DDM Sova?s target segments of customers and gained data from this research. The chapter number seven is dedicated to an evaluation of the promotion mix of DDM Sova and suggestions how to increase its effectiveness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukas_Toman-K09B0647P-Zefektivneni_marketingove_komunikace_DDM_Sova.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
toman v.pdfPosudek vedoucího práce628,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Toman o.pdfPosudek oponenta práce757,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
toman ob..PDFPrůběh obhajoby práce84,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.