Název: Návrhy na zefektivnění marketingové komunikace hotelu a restaurace Koliba
Další názvy: Proposals of more effective marketing communication of hotel and restaurant Koliba
Autoři: Vodičková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Vildová, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7740
Klíčová slova: marketing;marketingový mix;komunikace;hotel Koliba
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing mix;communication;hotel Koliba
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace ubytovacích a stravovacích služeb. Cílem práce je zanalyzovat marketingovou komunikaci hotelu a restaurace Koliba, a. s. a navrhnout její zefektivnění. V první části práce jsou teoreticky vymezeny prvky rozšířeného marketingového mixu, druhá část je věnována rozboru komunikačního mixu a návrhům na zefektivnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deal with an analyse of marketing communication of accommodation and catering services. The aim of thesis is analyse a marketing communication of hotel and restaurant Koliba, a. s. and propose changes. In the first part of thesis are determined items of extended marketing mix. Second part is devoted the analysis of communication mix and proposals of changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
vodickova_navrhy_na_zefektivneni_marketingove_komunikace_hotelu_a_restaurace_koliba.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova v.pdfPosudek vedoucího práce677,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentsky posudek_Vodickova.pdfPosudek oponenta práce714,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova ob..PDFPrůběh obhajoby práce85,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.