Title: Analýza profilu návštěvníka města Litoměřice
Other Titles: Analysis of the visitor´s profile in Litoměřice
Authors: Bláhová, Markéta
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Vildová, Eliška
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7742
Keywords: destinace;marketingový výzkum;profil návštěvníka
Keywords in different language: destination;marketing research;visitor's profile
Abstract: Bakalářská práce analyzuje profil návštěvníka města Litoměřice. Teoretické podklady se zabývají vymezením základních pojmů v cestovním ruchu, vztahujících se k problematice práce, a marketingovým výzkumem. Praktická část popisuje město Litoměřice z pohledu předpokladů k cestovnímu ruchu. Následuje vlastní průzkum návštěvníků, formou dotazníkového šetření, a závěrečné vyhodnocení získaných údajů. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena zlepšující opatření, jež by měla vést ke zvýšení návštěvnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis analyzes the visitor´s profile in the town of Litomerice. The theoretical part deals with the definition of the basic concepts in tourism, relating to the issue of the work and marketing research. The practical part describes the town of Litomerice in terms of prerequisities to tourism. Next is a survey of visitors, in the form of a questionnaire survey and the final evaluation of the collected data. According to the obtained results were suggest a few improvements, which should lead to an increase in the number of visitors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Blahova.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Blahova v.pdfPosudek vedoucího práce666,97 kBAdobe PDFView/Open
Blahova oPosudek oponenta práce633,78 kBUnknownView/Open
Blahova ob..PDFPrůběh obhajoby práce81,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.