Název: Event Marketing
Další názvy: Event marketing
Autoři: Fialová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Petrtyl, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7751
Klíčová slova: marketing;marketing v oblasti módy;event marketing;marketingová komunikace;marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;fashion marketing;event marketing;marketing communication;marketing strategy
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci, především event marketingu a jeho zařazení do komunikačního mixu firmy. Pojednává také o marketingu v aplikaci pro módní průmysl. Teoretická část čerpá z odborné literatury a zpracované informace jsou aplikovány do části praktické, kde je ucelený popis, analýza a hodnocení módní přehlídky pro společnost, která se zabývá prodejem módy, konané na jaře loňského roku. Praktická část práce je zpracována jako marketingový projekt. V závěru práce jsou navržena zlepšující opatření především pro propagaci plánovaných eventů společnosti v budoucnu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this bachelor thesis if focused on Marketing Communications especially event marketing and his implementation in company?s communication mix. The thesis deals about marketing in aplication in fashion industry too. Theoretical part draws from literature and processed informations are applied to the practical part where is comprehensive description, analysis and evaluation of fashion show for company that sells fashion held in spring of last year. The practical part is treated as a marketing project. In conclusion are proposals for improvement especially for propagation of planning next events of company in future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Denisa Fialova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova D. v.pdfPosudek vedoucího práce634,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova D. o.PDFPosudek oponenta práce208,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova D. ob..PDFPrůběh obhajoby práce80,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7751

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.