Title: Event Marketing
Other Titles: Event marketing
Authors: Fialová, Denisa
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Petrtyl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7751
Keywords: marketing;marketing v oblasti módy;event marketing;marketingová komunikace;marketingová strategie
Keywords in different language: marketing;fashion marketing;event marketing;marketing communication;marketing strategy
Abstract: Bakalářská práce se věnuje marketingové komunikaci, především event marketingu a jeho zařazení do komunikačního mixu firmy. Pojednává také o marketingu v aplikaci pro módní průmysl. Teoretická část čerpá z odborné literatury a zpracované informace jsou aplikovány do části praktické, kde je ucelený popis, analýza a hodnocení módní přehlídky pro společnost, která se zabývá prodejem módy, konané na jaře loňského roku. Praktická část práce je zpracována jako marketingový projekt. V závěru práce jsou navržena zlepšující opatření především pro propagaci plánovaných eventů společnosti v budoucnu.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis if focused on Marketing Communications especially event marketing and his implementation in company?s communication mix. The thesis deals about marketing in aplication in fashion industry too. Theoretical part draws from literature and processed informations are applied to the practical part where is comprehensive description, analysis and evaluation of fashion show for company that sells fashion held in spring of last year. The practical part is treated as a marketing project. In conclusion are proposals for improvement especially for propagation of planning next events of company in future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Denisa Fialova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Fialova D. v.pdfPosudek vedoucího práce634,91 kBAdobe PDFView/Open
Fialova D. o.PDFPosudek oponenta práce208,25 kBAdobe PDFView/Open
Fialova D. ob..PDFPrůběh obhajoby práce80,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.