Název: Návrh marketingové komunikace pro konkrétní organizaci
Další názvy: Design of marketing communications for a specific organization
Autoři: Salvétová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7753
Klíčová slova: neziskové organizace;image;marketingová komunikace;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit making organization;image;marketing communication;research
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na marketingovou komunikaci neziskové organizace. V úvodu je čtenář seznámen s neziskovými organizacemi a marketingovým mixem. Dále se práce podrobněji soustřeďuje na marketingovou komunikaci a výzkum. Praktická část je zaměřená na představení ?OS Světla Kadaň?, jejích služeb, historie a finančních zdrojů. Jeden z cílů této práce je i marketingový výzkum. Ten je zaměřen na image ?OS Světla Kadaň? u obyvatel Kadaně. Nejdůležitějším úsekem celé práce je návrh inovací marketingové komunikace v podobě Benefičního plesu pro OS Světlo Kadaň s finančními požadavky a riziky.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on marketing communications non-profit organization. In the introduction the reader is familiar with non-profit organizations and the marketing mix. The work is more focused on marketing communications and research. The practical part is focused on the performance of ?OS Světlo Kadaň?, its services , history and financial resources. One of the goals of this work is marketing research. He is focused on the image ?OS Světlo Kadaň? at Kadan population . The most important part of the whole work is the innovation of marketing communication in the form of Benefit Ball for ?OS Světlo Kadaň? financial requirements and risks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SALVETOVA.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salvetova v.pdfPosudek vedoucího práce638,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
salvetova o.PDFPosudek oponenta práce212,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salvetova ob..PDFPrůběh obhajoby práce83,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7753

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.