Title: Cestovní ruch ve Skandinávii - Finsko, Švédsko, Norsko
Other Titles: Tourism in Scandinavia - Finland, Sweden, Norway
Authors: Jesslová, Vendula
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7754
Keywords: cestovní ruch;kultura;Skandinávie
Keywords in different language: tourism;culture;Scandinavia
Abstract: V předložené bakalářské práci se autorka zaměřila na cestovní ruch ve Skandinávii. Cílem této práce bylo představit tuto destinace jako turisticky atraktivní oblast cestovního ruchu. V rámci toho byla zmíněna národní kultura a také tradice, jež významně ovlivňují strukturu cestovního ruchu na tomto území. Pomocí kvalitativního výzkumu mystery shopping byla zjišťována kvalita služeb v informačních centrech, díky čemuž bylo možné navrhnout doporučení pro vyšetřovaná infocentra. Dále byla zhodnocena také nabídka a kvalita dopravních služeb na území Skandinávie. V závěru práce autorka navrhla zlepšující opatření pro české cestovní kanceláře a agentury.
Abstract in different language: In the presented bachelor thesis the author focused on tourism in Scandinavia. The aim of this thesis was to present this destination as a touristic attractive area for tourism. Within this paper, national culture and habits were discussed and also influence of culture on tourism structure was showed. By using qualitative research called mystery shopping was examined the quality of services in tourist information centers. Thanks to this research, the author could suggest recommendations for examined tourist information centers. Further the offer and quality of transport services in Scandinavia was evaluated. In the end of this thesis the author suggested improving arrangements for Czech travel agents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_vendula_jesslova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Jesslova v.pdfPosudek vedoucího práce630,51 kBAdobe PDFView/Open
Jesslova o.PDFPosudek oponenta práce123,26 kBAdobe PDFView/Open
Jesslova ob..PDFPrůběh obhajoby práce91,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.