Název: Cestovní ruch ve Skandinávii - Finsko, Švédsko, Norsko
Další názvy: Tourism in Scandinavia - Finland, Sweden, Norway
Autoři: Jesslová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7754
Klíčová slova: cestovní ruch;kultura;Skandinávie
Klíčová slova v dalším jazyce: tourism;culture;Scandinavia
Abstrakt: V předložené bakalářské práci se autorka zaměřila na cestovní ruch ve Skandinávii. Cílem této práce bylo představit tuto destinace jako turisticky atraktivní oblast cestovního ruchu. V rámci toho byla zmíněna národní kultura a také tradice, jež významně ovlivňují strukturu cestovního ruchu na tomto území. Pomocí kvalitativního výzkumu mystery shopping byla zjišťována kvalita služeb v informačních centrech, díky čemuž bylo možné navrhnout doporučení pro vyšetřovaná infocentra. Dále byla zhodnocena také nabídka a kvalita dopravních služeb na území Skandinávie. V závěru práce autorka navrhla zlepšující opatření pro české cestovní kanceláře a agentury.
Abstrakt v dalším jazyce: In the presented bachelor thesis the author focused on tourism in Scandinavia. The aim of this thesis was to present this destination as a touristic attractive area for tourism. Within this paper, national culture and habits were discussed and also influence of culture on tourism structure was showed. By using qualitative research called mystery shopping was examined the quality of services in tourist information centers. Thanks to this research, the author could suggest recommendations for examined tourist information centers. Further the offer and quality of transport services in Scandinavia was evaluated. In the end of this thesis the author suggested improving arrangements for Czech travel agents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_vendula_jesslova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesslova v.pdfPosudek vedoucího práce630,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesslova o.PDFPosudek oponenta práce123,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesslova ob..PDFPrůběh obhajoby práce91,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.