Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunešová, Hana
dc.contributor.authorPohan, Jan
dc.contributor.refereeKrálová, Lenka
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:29Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:29Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier54085
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7762
dc.description.abstractBakalářská práce "Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii" charakterizuje a analyzuje podnikatelské prostředí ve Velké Británii. V úvodní kapitole je stručně charakterizován pojem podnikatelské prostředí a dále jsou zde zmíněny faktory, které ho ovlivňují. Zbytek práce je věnován hlavnímu cíli práce, kterým je po analýze podnikatelského prostředí ve Velké Británii jeho porovnání s podnikatelským prostředím v České republice podle vybraných faktorů. V závěrečném zhodnocení autor navrhl několik obecných návrhů na zlepšení českého prostředí.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpodnikatelské prostředícs
dc.subjectVelká Britániecs
dc.subjectpodnikatelcs
dc.subjectpodpora podnikánícs
dc.titlePorovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Britániics
dc.title.alternativeComparison of the business environment in the Czech Republic and Great Britainen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis "Comparison of the business environment in the Czech republic and Great Britain" describes and analyzes the business environment in Great Britain. The introductury chapter briefly describes term business environment and factors that affect it. The rest of the bachelor thesis is devoted to the main objective, which was to compare the business envirionment in Great Britain with the business environment in the Czech Republic. Comparison was done by selected factors. In the final evaluation author suggested some general suggestions to improve the Czech environment.en
dc.subject.translatedbusiness environmenten
dc.subject.translatedGreat Britainen
dc.subject.translatedbusinessmanen
dc.subject.translatedbusiness supporten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Jan_POHAN.pdfPlný text práce573,37 kBAdobe PDFView/Open
Pohan v.PDFPosudek vedoucího práce218,74 kBAdobe PDFView/Open
Pohan o.pdfPosudek oponenta práce622,15 kBAdobe PDFView/Open
Pohan ob..PDFPrůběh obhajoby práce89,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.