Název: Možnosti uplatnění Public Relations ve vybrané malé firmě
Další názvy: Possibilities of Public Relations in the chosen small company
Autoři: Bachová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7767
Klíčová slova: PR;image firmy;corporate identity
Klíčová slova v dalším jazyce: PR;corporate image;corporate identity
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá definováním pojmu public relations (PR) a analýzou public relations ve vybrané malé firmě. Teoretická část se věnuje rozboru PR, jeho částmi a nástroji. V praktické části jsou popsány komunikační aktivity vybrané firmy a provedení šetření mezi širokou veřejností a zaměstnanci firmy. Cílem této analýzy je zjištění povědomí o PR mezi veřejností a zaměstnanci vybrané firmy. Cílem této bakalářské práce je popsat současný stav PR a navrhnout vlastní návrhy na zlepšení komunikace a vztahů mezi firmou a interní i externí veřejností.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the definition of the concept of public relations (PR) and analysis of public relations in selected small company. The theoretical part is devoted to an analysis of PR, its parts or tools. The practical part describes the communication activities of selected company and carries out an investigation among the general public and employees of the company. The aim of this analysis is to determine awareness of PR between the public and employees of the selected company. The aim of this bachelor thesis is to describe the current state of PR and design own suggestions to improve communication and relationships between the company and the internal and external public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachova BP - Moznosti uplatneni Public Relations ve vybrane male firme.pdfPlný text práce933,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bachova v.pdfPosudek vedoucího práce721,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bachova o.pdfPosudek oponenta práce527,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bachova ob..PDFPrůběh obhajoby práce87,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.