Title: Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011
Other Titles: Development of the world economy in years 2007 to 2011
Authors: Sedláček, Daniel
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7772
Keywords: faktor;krize;perspektiva;světová ekonomika
Keywords in different language: crisis;factor;perspective;world economy
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zobrazit, zhodnotit vývoj světové ekonomiky v období 2007 ? 2011 a určit faktory, které ovlivnily vývoj světové ekonomiky v tomto období. Vývoj je hodnocen pomocí makroekonomických ukazatelů. Použitými ukazateli je míra inflace, míra nezaměstnanosti a HDP. Dále autor seznamuje čtenáře s faktory, které mohly ovlivnit vývoj světové ekonomiky v uvedeném období. Mezi hlavní faktory patří globalizace, hypoteční krize v USA, dluhová krize v Řecku a v eurozóně, katastrofa v Japonsku, dolar jako mezinárodní měna, ropa jako faktor ekonomického růstu a vývoj cen zemědělských surovin a potravin. V předložené práci je definována jejich příčina, průběh a dopad na globální ekonomiku. V závěru práce se nachází kapitola o perspektivách světové ekonomiky od roku 2013.
Abstract in different language: The aim of this work is to show, to evaluate the development of the world economy in the period 2007 - 2011 and to identify factors that influenced the development of the world economy during this period. The development is rated by using macroeconomic indicators. The parameter used is the inflation rate, unemployment rate and world product. The author introduces the reader to factors that could influence the development of the world economy in that period. Given factor is globalization, the U.S. mortgage crisis, the debt crisis in Greece and the euro area, the disaster in Japan, the dollar as an international currency, oil as a factor of economic growth and development of agricultural raw materials and food. In the present work is defined by their causes, course and impact on the global economy. The conclusion is a chapter on the prospects for the global economy since 2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Sedlacek.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Sedlacek v.pdfPosudek vedoucího práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Sedlacek o.PDFPosudek oponenta práce211,72 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek ob..PDFPrůběh obhajoby práce86,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.