Název: Experimentální vyšetření vlastností syntetizovaného paprsku
Další názvy: Experimental examination of properties of synthetic jet
Autoři: Kalista, Robert
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Sedlák, Kamil
Oponent: Hoznedl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7779
Klíčová slova: Syntetizovaný paprsek;turbulence;disipace;rychlostní pole;PIV;CTA
Klíčová slova v dalším jazyce: Synthetic jet;turbulence dissipation;velocity field;PIV;CTA
Abstrakt: Tato práce obsahuje potřebnou teoretickou část k úspěšnému provedení experimentálního měření syntetizovaného paprsku. Experiment je dále popsán a zabývá se sledováním časového vývoje rychlostního pole syntetizovaného paprsku, jeho struktury, parametrů a charakteristik, při různých frekvencích buzení. K měření je použito tří na sobě nezávislých metod a sice metod Constant Temperature Anemomentry (CTA), Particle Image Velocimetry (PIV) a Stereo Particle Image Velocimetry (STEREO PIV). Na závěr jsou uvedeny výsledky všech měření.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work contains knowledge to carry out experimental measurement of synthetic jet. Experiment is explained and deals with investigation of velocity field over time. Furthermore, structure, characteristics, parameters of synthetic jet are examined for different frequencies. For measurement, three types of method are used: Constant Temperature Anemomentry (CTA), Particle Image Velocimetry (PIV) and Stereo Particle Image Velocimetry (STEREO PIV). In conclusion, the results are presented and evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Experimentalni vysetreni vlastnosti syntetizovaneho paprsku.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Kalista.pdfPosudek vedoucího práce28,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Kalista.pdfPosudek oponenta práce74,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Kalista.pdfPrůběh obhajoby práce15,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7779

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.