Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLinhart, Jiří
dc.contributor.advisorHruška, Jiří
dc.contributor.authorUher, Jan
dc.contributor.refereeSedlák, Kamil
dc.date.accepted2013-08-21
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:21Z
dc.date.available2012-11-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:21Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-04
dc.identifier54402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7780
dc.description.abstractTato práce navazuje na dosavadní snahu o určení všech aerodynamických vazebních koeficientů v řadě maket simulujících trubkový kondenzátor. Cílem práce je vypracování metosiky měření, navržení experimentálního zařízení, provedení přípravného měření a realizace série měření při jednodimenzionálním buzení.cs
dc.format32 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvibrační uzelcs
dc.subjectřada trubekcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectvazební koeficientycs
dc.subjectjednodimenzionální buzenícs
dc.subjectsetrvačné sílycs
dc.subjectzpětnovazební smyčkacs
dc.titleSetrvačné, útlumové a pružné vazební síly v trubkové řadě příčně obtékanécs
dc.title.alternativeInertia, dumping and elastic binding forces in cross flow row of dummiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis goes on an previous effort to define all of aerodynamic binding coeficients on cascade of dummies which simulates pipe condenser. Goal of thesis is to develop measurement procedure, design of experimental device, realize preparing measurement and couple of one-dimensional excitation measurementsen
dc.subject.translatedvibration nodeen
dc.subject.translatedrow of dummiesen
dc.subject.translatedcalibrationen
dc.subject.translatedbinding coefficientsen
dc.subject.translatedone-dimensional excitationen
dc.subject.translatedinertia forcesen
dc.subject.translatedfeedback loopen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_UHER_2013.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Uher.pdfPosudek vedoucího práce29,03 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Uher.pdfPosudek oponenta práce121,51 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Uher.pdfPrůběh obhajoby práce13,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.