Název: Projektová studie experimentální smyčky
Další názvy: The project study of experimental loop
Autoři: Půtová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Žitek, Pavel
Jílek, Miroslav
Oponent: Valenta, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7781
Klíčová slova: experimentální smyčka;odstředivé čerpadlo;indukční průtokoměr;ultrazvukový průtokoměr;tenkostěnné skořepiny
Klíčová slova v dalším jazyce: experimental loop;centrifugal pump;induction flowmeter;ultrasonic flowmeter;thin-walled shell
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem experimentální smyčky. Dokument obsahuje čtyři hlavní části. První část je věnována konstrukčnímu řešení celého zařízení. V další části je navrženo odstředivé čerpadlo, které bude zajišťovat cirkulaci uvnitř smyčky. Následující oddíl se zaobírá různými způsoby na měření průtoku, přičemž je zvolena nejvhodnější varianta. Na závěr je uveden výpočet nádob, které byly navrženy v první části práce. Součástí této bakalářské práce jsou i výkresy důležitých částí smyčky. Tyto výkresy jsou uvedeny v příloze.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis dealing with design of experimental loop. Document consists of four main parts. The first part is about construction solution of the whole equipment. In the next part is designed centrifugal pump that will ensure liquid circulation inside the loop. Other part shows different options of flow measuring and then the most suitable option is chosen. Vessels that were designed at the beginning are calculated in the last part. The Bachelor thesis also includes the drawings of main components. You can find these drawings in attachment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Putova_Andrea_2013.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Putova.pdfPosudek vedoucího práce31,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Putova.pdfPosudek oponenta práce59,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Putova.pdfPrůběh obhajoby práce14,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7781

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.