Title: Provoz parních turbin ŠKODA v paroplynovém cyklu
Other Titles: Operation of steam turbines ŠKODA in steam-gas cycle
Authors: Půlpán, Pavel
Advisor: Žákovec, Vojtěch
Žákovec, Vojtěch
Referee: Ratislav, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7783
Keywords: Parní turbina;provoz parní turbiny;příprava parní turbiny k najetí;najetí parní turbiny;ustálený provoz parní turbiny;odstavení parní turbiny;paroplynový cyklus
Keywords in different language: Steam turbine;steam turbine operation;preparation of steam turbines for start-up;steam turbine start-up;steady operation of the steam turbine;shutdown of the steam turbine;combined cycle
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na provoz parních turbin Škoda v paroplynovém cyklu a jejím cílem je především seznámit čtenáře se základními principy a postupy, aby se turbina najela z klidového stavu na jmenovité otáčky, přifázovala k síti, co je důležité sledovat během provoz a v neposlední řadě jak turbinu odstavit. Problematika provozu parních turbin je složitá a v žádném případě není možné tuto problematiku obsáhnout do několika stran této bakalářské práce. Nicméně může sloužit pro základní orientaci a jako výchozí bod pro další seznamování se s provozem parních turbin Škoda.
Abstract in different language: This thesis focuses on the operation of steam turbines Skoda in steam-gas cycle and its aim is primarily to acquaint the reader with the basic principles and practices to the turbine ran from idle to rated speed, phasing to the network, what is important to monitor during operation and not least as turbine shut down. The issue of steam turbines is complex and, in any case, this issue is not possible to cover into several pages of this work. However, it can be used for a basic orientation as a starting point for further familiarization with the operation of steam turbines Skoda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Pulpan Pavel 2013.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
HODNQCENl BP Pulpan.pdfPosudek vedoucího práce88,05 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Pulpan.pdfPosudek oponenta práce153,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Pulpan.pdfPrůběh obhajoby práce14,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.