Název: Provoz parních turbin ŠKODA v paroplynovém cyklu
Další názvy: Operation of steam turbines ŠKODA in steam-gas cycle
Autoři: Půlpán, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Žákovec, Vojtěch
Žákovec, Vojtěch
Oponent: Ratislav, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7783
Klíčová slova: Parní turbina;provoz parní turbiny;příprava parní turbiny k najetí;najetí parní turbiny;ustálený provoz parní turbiny;odstavení parní turbiny;paroplynový cyklus
Klíčová slova v dalším jazyce: Steam turbine;steam turbine operation;preparation of steam turbines for start-up;steam turbine start-up;steady operation of the steam turbine;shutdown of the steam turbine;combined cycle
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na provoz parních turbin Škoda v paroplynovém cyklu a jejím cílem je především seznámit čtenáře se základními principy a postupy, aby se turbina najela z klidového stavu na jmenovité otáčky, přifázovala k síti, co je důležité sledovat během provoz a v neposlední řadě jak turbinu odstavit. Problematika provozu parních turbin je složitá a v žádném případě není možné tuto problematiku obsáhnout do několika stran této bakalářské práce. Nicméně může sloužit pro základní orientaci a jako výchozí bod pro další seznamování se s provozem parních turbin Škoda.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the operation of steam turbines Skoda in steam-gas cycle and its aim is primarily to acquaint the reader with the basic principles and practices to the turbine ran from idle to rated speed, phasing to the network, what is important to monitor during operation and not least as turbine shut down. The issue of steam turbines is complex and, in any case, this issue is not possible to cover into several pages of this work. However, it can be used for a basic orientation as a starting point for further familiarization with the operation of steam turbines Skoda.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Pulpan Pavel 2013.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNQCENl BP Pulpan.pdfPosudek vedoucího práce88,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Pulpan.pdfPosudek oponenta práce153,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Pulpan.pdfPrůběh obhajoby práce14,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.