Title: Život lidí s transplantovaným orgánem
Other Titles: People´s life with transplantated organ
Authors: Dvořáková, Ilona
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Jeřábek, Hynek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7794
Keywords: trasnpalntace;transplantovaný orgán;orgán;identita;játra;ledvina;dárce;žloutenka C;čekací listina
Keywords in different language: transplantation;transplantable organ;organ;identity;liver;kidney;donor;jaundice C;waiting list
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na lidi, kteří podstoupili transplantaci životně důležitého orgánu. Soustředím se na vnímání jejich zkušenosti, jaký byl jejich život před nemocí, která k transplantaci vedla, a jak transplantace jejich život ovlivnila, svoji roli zde hraje i otázka identity, jelikož se nabízí předpoklad, že nový orgán lidi změní, a to fyzicky, ale hlavně psychicky. Za metodologii byla zvolena případová studie, jelikož jde o velmi specifický případ, a metodami byly hloubkové rozhovory a studium dokumentů, které byly o mých informátorkách napsány. Díky tématické analýze jsem dospěla k pěti tématům, která měly obě ženy společná. Avšak jejich prožívání se často lišilo.
Abstract in different language: This work is aimed at people who have undergone transplantation of organ. I focus on the perception of their experiences, what was their life before the illness that led to the transplantation and how were their lives affected, big role plays the question of identity because of mental and physical change. AS methodology was chosen a case study because of this very specific case, and methods were depth interviews and analysis of documents that were about them written. With a thematic analysis, I came to the five themes that had two women shared. However, their experience is often different.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova BP 2013 Sociologie.pdfPlný text práce830,73 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova bc_posudek_vedouci_2013.docxPosudek vedoucího práce25,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Dvorakova_bak_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordView/Open
Dvorakova.JPGPrůběh obhajoby práce176,94 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7794

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.