Název: Vliv výchovného ústavu na konstrukci identity a sebepojetí jedince
Další názvy: The Influence of Behavioral Institute on a Construction of Identity and Self-Conception of Individual
Autoři: Urbanová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Mata, Lucie
Oponent: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7798
Klíčová slova: totální instituce;výchovný ústav;sociální konstrukce reality;sociální konstrukce identity;Peter L. Berger;Thomas Luckamnn;dramaturgický přístup;role;tým;region;stigma;Erving Goffman;label;outsider;Howard S. Becker
Klíčová slova v dalším jazyce: total institution;behavioral institute;social construction of reality;social construction of identity;Peter L. Berger;Thomas Luckamnn;dramaturgical approach;role;team;region;stigma;Erving Goffman;label;outsider;Howard S. Becker
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na život ve výchovném ústavu. Cílem práce je poznat jak takový život z pohledu klientů může vypadat a jaký vliv na ně v různých ohledech má. Zaměřila jsem se zde na to, jakým způsobem jedinec ve výchovném ústavu konstruuje svoji identitu, jak vnímá pobyt v zařízení, jak ho odlišuje od života mimo něj a jakým způsobem jsou ústavem ovlivněny jeho sociální vazby.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on life in behavioral institute. The aim of this thesis is to find how may life in such institute appear from the client´s point of view and what impact does it have on him. I focused on the way the individual construction his identity, how he perceives his stay in such facility and how it differs him from individuals living outside the facility and what impact does it have on his social bonding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Urbanova_Barbora_BP_2013.pdfPlný text práce808,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce44,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Urbanova-oponent.docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Urbanova.JPGPrůběh obhajoby práce189,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7798

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.