Title: Vliv výchovného ústavu na konstrukci identity a sebepojetí jedince
Other Titles: The Influence of Behavioral Institute on a Construction of Identity and Self-Conception of Individual
Authors: Urbanová, Barbora
Advisor: Mata, Lucie
Referee: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7798
Keywords: totální instituce;výchovný ústav;sociální konstrukce reality;sociální konstrukce identity;Peter L. Berger;Thomas Luckamnn;dramaturgický přístup;role;tým;region;stigma;Erving Goffman;label;outsider;Howard S. Becker
Keywords in different language: total institution;behavioral institute;social construction of reality;social construction of identity;Peter L. Berger;Thomas Luckamnn;dramaturgical approach;role;team;region;stigma;Erving Goffman;label;outsider;Howard S. Becker
Abstract: Tato práce je zaměřena na život ve výchovném ústavu. Cílem práce je poznat jak takový život z pohledu klientů může vypadat a jaký vliv na ně v různých ohledech má. Zaměřila jsem se zde na to, jakým způsobem jedinec ve výchovném ústavu konstruuje svoji identitu, jak vnímá pobyt v zařízení, jak ho odlišuje od života mimo něj a jakým způsobem jsou ústavem ovlivněny jeho sociální vazby.
Abstract in different language: This work focuses on life in behavioral institute. The aim of this thesis is to find how may life in such institute appear from the client´s point of view and what impact does it have on him. I focused on the way the individual construction his identity, how he perceives his stay in such facility and how it differs him from individuals living outside the facility and what impact does it have on his social bonding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Urbanova_Barbora_BP_2013.pdfPlný text práce808,07 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova_posudek_VED.pdfPosudek vedoucího práce44,3 kBAdobe PDFView/Open
Urbanova-oponent.docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordView/Open
Urbanova.JPGPrůběh obhajoby práce189,9 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.