Název: Rekvalifikační kurzy z perspektivy (dříve) nezaměstnaných a absolventů
Další názvy: Retraining courses from the perspective of the (previously) unemployed and graduates
Autoři: Vítková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Mata, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7800
Klíčová slova: Rekvalifikace;rekvalifikační kurzy;nezaměstnanost;absolventi rekvalifikace;dlouhodobá nezaměstnanost;hloubkové rozhovory;Tomáš Sirovátka
Klíčová slova v dalším jazyce: Retraining;retraining courses;unempolyment;graduates retraining;long-term unemployment;Thomas Sirovatka
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na nezaměstnanost a rekvalifikaci. Hlavním cílem práce je zjistit, jak jsou rekvalifikační kurzy vnímány dlouhodobě nezaměstnanými lidmi a absolventy rekvalifikace. Pomocí kvalitativního výzkumu a hloubkových rozhovorů jsem zjišťovala, jaká mají absolventi od rekvalifikačních kurzů očekávání a co jim bylo motivací k nastopuneí do rekvalifikace. Také jsem se zjištovala, jaké jsou rozdíly ve vnímání nezaměstnanosti a v dopadech nezaměstnanosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on unemployment and retraining of the unemployed people. The main goal of this work is to find out how such retraining courses are perceived by people unemployed for long time compared to those, who have accomplished such courses. Using quality research and in dept interview, I wanted to learn what these people expect from such courses, and how they had become motivated to sign up. I would also learn about the differences in their perception of unemployment and its effects in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vitkova_BP_2013.pdfPlný text práce684,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova_VED.pdfPosudek vedoucího práce111,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce46,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vitkova.JPGPrůběh obhajoby práce224,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7800

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.