Název: Mediální obraz protestní akce "Děkujeme, odcházíme"
Další názvy: Media image of the "Thanks, we are leaving" protest campaign
Autoři: Holečková, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7801
Klíčová slova: protestní akce;lékař;média;definice problému
Klíčová slova v dalším jazyce: protest campaign;doctor;media;problem definition
Abstrakt: Tato práce se zabývá krizí ve zdravotnictví, která vyvrcholila protestní akcí lékařů "Děkujeme, odcházíme." Práce popisuje prezentaci požadavků lékařů v médiích. Obsahuje mediální analýzu za určité období. Hlavním cílem je zjistit jak se lékařům podařilo definovat problém, přenést jej do médií, a který z požadavků se lékařům podařilo prezentovat nejlépe.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the crisis of the health care system, which the doctors decided to solve by means of the protest campaign called "Thanks, we are leaving." It describes efforts of the doctors to present their requirements in the media. It includes the analysis of media for a specific time period. The main goal of the thesis is to find out how the doctors succeeded in defining the problem, whether they transferred it into the mass media and which of the requirements was very well presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Holeckova Sona BP 2013.pdfPlný text práce289,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holeckova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holeckova (oponent).docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Holeckova.JPGPrůběh obhajoby práce209,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.