Title: Mediální obraz protestní akce "Děkujeme, odcházíme"
Other Titles: Media image of the "Thanks, we are leaving" protest campaign
Authors: Holečková, Soňa
Advisor: Kalvas, František
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7801
Keywords: protestní akce;lékař;média;definice problému
Keywords in different language: protest campaign;doctor;media;problem definition
Abstract: Tato práce se zabývá krizí ve zdravotnictví, která vyvrcholila protestní akcí lékařů "Děkujeme, odcházíme." Práce popisuje prezentaci požadavků lékařů v médiích. Obsahuje mediální analýzu za určité období. Hlavním cílem je zjistit jak se lékařům podařilo definovat problém, přenést jej do médií, a který z požadavků se lékařům podařilo prezentovat nejlépe.
Abstract in different language: The thesis deals with the crisis of the health care system, which the doctors decided to solve by means of the protest campaign called "Thanks, we are leaving." It describes efforts of the doctors to present their requirements in the media. It includes the analysis of media for a specific time period. The main goal of the thesis is to find out how the doctors succeeded in defining the problem, whether they transferred it into the mass media and which of the requirements was very well presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holeckova Sona BP 2013.pdfPlný text práce289,24 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Holeckova (oponent).docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordView/Open
Holeckova.JPGPrůběh obhajoby práce209,25 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.