Název: Obrazy seniorů/seniorek v české společnosti se zaměřením na ideu aktivního stárnutí
Další názvy: Representations of Czech Retired Persons with focus on the Idea of Active-aging
Autoři: Kuchařová, Marta
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7813
Klíčová slova: senioři;mediální reprezentace;aktivní stárnutí;ageismus;demografická panika;stereotypy;infantilizace
Klíčová slova v dalším jazyce: seniors;media representation;active-aging;ageismus;demographic panic;stereotypes;infantilization
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je analýza reprezentace seniorů v české společnosti. Zaměřuji se přitom na ideu aktivního stárnutí. Analyzuji časopis Generace, který je určen moderním a aktivním seniorům. Používám metodu sémiotické analýzy, která zkoumá témata časopisu, jakož i jeho jazyk a skryté významy. Pracuji s pojmy, jako jsou demografická panika, ageismus a stereotypy abych vysvětlila sociální kontext aktivního stárnutí a jeho roli v dnešní společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is analyze of reprezentations of retired persons in Czech society. I focus on idea of active ageing. I analyze a magizine Generace that is designed for modern and acitve seniors. It's used the method of semiotic analyse that researchs the topics of the magazine as well as language and hidden messages. I work with concepts such as demographic panic, ageismus and stereotypes to explain the social context of active-aging and it's role in our society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kucharova_2013.pdfPlný text práce3,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucharova-vedouci.docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kucharova_bak_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kucharova.JPGPrůběh obhajoby práce200,41 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.