Název: Role nevládních organizací v procesu nastolování agendy
Další názvy: Role of nongovernmental organizations in agenda-setting
Autoři: Kympergrová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7815
Klíčová slova: agenda setting;nevládní organizace;Hnutí Duha;obsahová analýza;definice problému
Klíčová slova v dalším jazyce: agenda setting;nongovernmental organization;Hnutí Duha;content analysis;problem definition
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá vliv nevládní organizace, konkrétně Hnutí Duha, na nastolování témat. Vybrala jsem si jeden problém, kterým byl spor o (ne)zasahování v chráněných oblastech Národního parku Šumava, který jsem sledovala v období červen až září roku 2011. Zmíněné období se vyznačovalo velkým zájmem médií, politiků i široké veřejnosti o dané téma, a proto bylo vybráno pro analýzu. Cílem práce je zjistit jakou roli hrálo Hnutí Duha při nastolování problému kácení v NP Šumava a jaké strategie používalo k definování problému. Empirická část byla provedena pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy článků z tištěných a internetových médií, které jsem získala z Anopressu. Analýza se zaměřovala hlavně na definice problému. Díky té byly odhaleny strategie definování problému, které používalo Hnutí Duha v tomto konkrétním případě.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s Thesis studies the non-governmental organization, namely Hnuti Duha, influence on agenda-setting. I´ve chosen one issue, the dispute over (non)intervention into the protected areas in the Sumava National Park, I was observing from June to September 2011. The mentioned period was distinguished by a great interest of media, politicians and also general public in this topic and this is the reason why it was chosen for analysis. The goal of this Thesis is to find out what role the organization Hnuti Duha played during setting up of the issue of cutting down the trees in the Sumava National Park and what kind of strategies have been used for the problem definition. The empiric part was performed using the quantitative and qualitative content analysis of articles, coming from printed and online media, that I gained from Anopress. The analysis was focused mainly on the problem definitions. Using this analysis, the strategies of the problem definition, used by the organization Hnuti Duha, were revealed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kristyna Kympergrova FF ZCU.PDFPlný text práce603,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kympergrova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kympergrova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kympergrova.JPGPrůběh obhajoby práce172,78 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.