Název: Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště
Další názvy: Parental Education and it's influence on children's education by urban residence
Autoři: Vodičková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Mata, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7821
Klíčová slova: vzdělání;vzdělávání;rodina;vzdělanostní reprodukce;vzdělanostní mobilita;místo bydliště
Klíčová slova v dalším jazyce: education;upbringing;family;reprodiction of education;education mobility;urban residence
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřenana statusovou a vzdělanostní reprodukci, z generace na generaci, a její odlišnost dle velikosti místa bydliště. Teoretická část je věnována vlivu velikosti místa bydliště na vzdělanostní reprodukci v souvislosti s charakteristikou rodiny. V praktické části je provedena analýza dat, získána z Českého sociálněvědního datového archivu. Bude zkoumán vliv velikosti místa bysliště na mezigenerační přenos vzdělání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor?s thesis is focused on status and educational reproduction from generation to generation and its differences according to the place of residence. Theoretical part studies the influence of the size of the city on educational reproduction in context with the characteristics of the family. The practical part analyses the data from Český sociálněvědní datový archiv. The influence of the size of the city on intergenerational transmission of education is being examined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vodickova_Katerina.pdfPlný text práce559,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vodickova_ved.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Vodickova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vodickova.JPGPrůběh obhajoby práce211,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7821

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.