Title: Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště
Other Titles: Parental Education and it's influence on children's education by urban residence
Authors: Vodičková, Kateřina
Advisor: Štípková, Martina
Referee: Mata, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7821
Keywords: vzdělání;vzdělávání;rodina;vzdělanostní reprodukce;vzdělanostní mobilita;místo bydliště
Keywords in different language: education;upbringing;family;reprodiction of education;education mobility;urban residence
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřenana statusovou a vzdělanostní reprodukci, z generace na generaci, a její odlišnost dle velikosti místa bydliště. Teoretická část je věnována vlivu velikosti místa bydliště na vzdělanostní reprodukci v souvislosti s charakteristikou rodiny. V praktické části je provedena analýza dat, získána z Českého sociálněvědního datového archivu. Bude zkoumán vliv velikosti místa bysliště na mezigenerační přenos vzdělání.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis is focused on status and educational reproduction from generation to generation and its differences according to the place of residence. Theoretical part studies the influence of the size of the city on educational reproduction in context with the characteristics of the family. The practical part analyses the data from Český sociálněvědní datový archiv. The influence of the size of the city on intergenerational transmission of education is being examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vodickova_Katerina.pdfPlný text práce559,71 kBAdobe PDFView/Open
vodickova_ved.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordView/Open
Vodickova_posudek_OP.pdfPosudek oponenta práce46 kBAdobe PDFView/Open
Vodickova.JPGPrůběh obhajoby práce211,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.