Název: Člověk jako konzument reality show
Další názvy: Man as a consumer reality show
Autoři: Křemenáková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7822
Klíčová slova: aktivní publikum;mediální obsah;reality show;teorie užívání a uspokojení;komunikace;mix method
Klíčová slova v dalším jazyce: active audience;media content;reality show;uses and gratifications theory;communication;mix method
Abstrakt: Tato práce se zabývá aktivním pojetím publika v masových médiích, které si dobrovolně volí mediální obsah, jež chce sledovat. Práce je zaměřena na diváky reality show. Teoretická část obsahuje charakteristiku aktivního publika, dále popis pořadu reality show a představuje teorii užívání a uspokojení. Tato teorie je pro tuto práci stěžejní, protože předpokládá aktivitu publika, které si vybírá z nabídky mediálních obsahů pro uspokojení svých individuálních potřeb. Práce také zkoumá motivy, které vedou diváky ke sledování reality show a komunikaci o pořadu. Výzkum pro tuto práci byl proveden mix-method, kombinující kvantitativní a kvalitativní metody.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the active audience of mass media which voluntarily chooses the media content which wants to watch. Work is focused on the viewers of reality shows. Theoretical part contains characteristic of the audience, description of reality show and presents the uses and gratifications theory. This theory is essential for the thesis, because it assumes the activity of audience, which chooses from the offer of media content for satisfaction of its individual needs. The work also examines motives which leads the viewers to watch reality shows and how they communicate about the show. The reasearch is carried out mix-method combining quantitative and qualitative methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kremenakova_Adela_BP_2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kremenakova_posudek_vedouciho_.docPosudek vedoucího práce54,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kremenakova-bc-oponent.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kremenakova.JPGPrůběh obhajoby práce200,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.