Název: Problematika Jižní Osetie po rozpadu SSSR
Další názvy: The issue of South Ossetia after the beakup of the Soviet Union
Autoři: Cimlerová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7852
Klíčová slova: Jižní Osetie;Gruzie;Ruská federace;postsovětský prostor;politický systém;historický vývoj;mezinárodní uznání;volby
Klíčová slova v dalším jazyce: South Ossetia;Georgia;Russian Federation;postsoviet space;political system;historical development;international recognition;election
Abstrakt: Práce analyzuje vývoj Jižní Osetie po rozpadu Sovětského svazu. První část popisuje historického vývoje a následné jsou analyzovány určité důležité momenty, které měly na vývoj Jižní Osetie vliv. Druhá část je věnovaná politickému systému a posledním třem volbám v Jižní Osetii. Ve třetí části je analyzována ruská přítomnost na Jižní Osetii a její vliv na vývoj této země.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analysis the development of South Ossetia after the breakup of the Soviet Union. First part is aimed to the historical development of this territory with subsequent focus on some moments from the history that had influence on the development of South Ossetia. Second part is devoted to the political system of South Ossetia and to the last three elections that was held there. Third part deals with Russian presence in South Ossetia and with its impacts to the development of South Ossetia's inner situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Cimlerova.pdfPlný text práce405,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
cimlerova_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce527,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cimlerova-OPO-MV-VES.docxPosudek oponenta práce40,54 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
barbora Cimlerova.pdfPrůběh obhajoby práce293,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7852

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.