Title: Problematika Jižní Osetie po rozpadu SSSR
Other Titles: The issue of South Ossetia after the beakup of the Soviet Union
Authors: Cimlerová, Barbora
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7852
Keywords: Jižní Osetie;Gruzie;Ruská federace;postsovětský prostor;politický systém;historický vývoj;mezinárodní uznání;volby
Keywords in different language: South Ossetia;Georgia;Russian Federation;postsoviet space;political system;historical development;international recognition;election
Abstract: Práce analyzuje vývoj Jižní Osetie po rozpadu Sovětského svazu. První část popisuje historického vývoje a následné jsou analyzovány určité důležité momenty, které měly na vývoj Jižní Osetie vliv. Druhá část je věnovaná politickému systému a posledním třem volbám v Jižní Osetii. Ve třetí části je analyzována ruská přítomnost na Jižní Osetii a její vliv na vývoj této země.
Abstract in different language: This thesis analysis the development of South Ossetia after the breakup of the Soviet Union. First part is aimed to the historical development of this territory with subsequent focus on some moments from the history that had influence on the development of South Ossetia. Second part is devoted to the political system of South Ossetia and to the last three elections that was held there. Third part deals with Russian presence in South Ossetia and with its impacts to the development of South Ossetia's inner situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Cimlerova.pdfPlný text práce405,21 kBAdobe PDFView/Open
cimlerova_ved_ves.pdfPosudek vedoucího práce527,84 kBAdobe PDFView/Open
Cimlerova-OPO-MV-VES.docxPosudek oponenta práce40,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open
barbora Cimlerova.pdfPrůběh obhajoby práce293,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.