Název: Fenomén pirátství v současném světě
Další názvy: The Maritime Piracy Phenomenon in the Contemporary World
Autoři: Rypyak, Yaroslav
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7867
Klíčová slova: námořní pirátství;námořní terorismus;Guinejský záliv;námořní přepravní společnosti;Nigérie;Togo;Benin;západní Afrika;námořní bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: maritime piracy;maritime terrorism;shipping companies;West Africa;Gulf of Guinea;Nigeria;Togo;Benin;maritime security
Abstrakt: Práce se zabývá fenoménem moderního pirátství v Guinejském zálivu. Pro analýzu pirátství byly vybrány tři země: Nigérie, Togo a Benin. Hlavní důraz je kladen právě na Nigérii, protože se tato země jeví jako ohnisko pirátstké činnosti v celém regionu a je zároveň největším exportérem energetických surovin, což je velmi důležité pro stabilitu světových cen na ropu. Primárním cílem práce je tedy analýza dopadů pirátské činnosti na lodní přepravu v oblasti a na ekonomiku postižených států. V průběhu jsou řešeny otázky vzniku pirátství v regionu, současná situace a to, zda vybrané země řeší složitou bezpečnostní situaci. Výsledkem analýzy je konstatování, že piráti mají výzanmný negativní vliv na ekonomiky vybraných států a na námořní přepravní společnosti působící v regionu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis attempts to shed light on the growing threat maritime piracy has on the economies of Nigeria, Togo and Benin and also on shipping companies operating in this region. The Gulf of Guinea was chosen because in the twenty first century it has become one of the major hubs of operations for maritime pirates. One of the most important and least understood impacts of piracy is its financial cost. This thesis seeks to answer the questions, what are the overall financial impacts that piracy has on regional economies and shipping companies in the chosen region. It assumes that piracy increases the cost of international maritime transport through an increase in insecurity regarding goods deliveries and as a result regional economies are losing money and competitiveness as well. The first part of this paper deals with definition of maritime piracy and maritime terrorism. It also outlines types of piracy. Subjects of the second part are the history perspective of piracy and chosen countries, the development of piracy in the Gulf of Guinea in the recent time and initiatives that are being implemented by the regional economies and third parties to combat piracy. The third and the final part of this paper sets out the possible effects of maritime piracy in the chosen region (insurance rates, loss of ship and cargo, ransom money etc.). It also provides the financial costs of piracy to the shipping companies and chosen countries. According to the financial estimation, total costs of direct and indirect effects are at least several hundred million USD. Therefore the paper concludes that pirates have significant negative impact on regional economies and shipping companies in the region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rypyak_BP_2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rypyak_VED_MV_VES.docxPosudek vedoucího práce44,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Rypyak_MVVES_bc_opo.docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Yaroslav Rypyak.pdfPrůběh obhajoby práce299,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.