Název: Brazílie jako regionální hegemon
Další názvy: Brazil as a regional hegemon
Autoři: Kampfová, Sára
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7881
Klíčová slova: Brazílie;regionální hegemonie;Latinská Amerika;regionální organizace;jiho-jižní spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: Brazil;regional hegemony;Latin America;regional organization;South South Cooperation
Abstrakt: Tato bakálářská práce se zabývá postavením Brazílie v rámci regionu Latinské Ameriky a cílem práce je představit Brazílii jako regionálního hegemona. Teoretická část práce se zabývá konceptem regionální hegemonie a následující části práce sledují, zda Brazílie splňuje charakteristiky regionální hegemonie. První část popisuje ekonomický a politický vývoj země, především v období po skončení studené války. Tématem druhé části je postavení a role Brazílie v regionálních organizacích Mercosur a Unasur. Třetí část se zaměřuje na postavení Brazílie v globální sféře a její spolupráci s ostatními regionálními velmocemi a nově vznikajícími mocnostmi, kterými jsou například Indie a Jihoafrická republika.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the position of Brazil in the region of Latin America and the goal of the thesis is to describe Brazil as regional hegemony. The theoretical part deals with the concept of regional hegemony and the next parts of the thesis follow whether Brazil meets the characteristics of regional hegemony or not. The first part describes the economical and political development of the country, mainly after the end of the Cold War. The topic of the second part is the Brazil´s position and role in the regional organizations Mercosur and Unasur. The third part deals with the position of Brazil in a global sphere and its cooperation with other regional powers and emerging powers (for example India and South Africa).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brazilie jako regionalni hegemon BP.pdfPlný text práce568,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kampfova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,49 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kampfova-OPO-MV-BAS.docxPosudek oponenta práce40,05 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Sara Kampfova.pdfPrůběh obhajoby práce235,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.