Title: Latinskoamerické autoritářské režimy
Other Titles: Latin American authoritarian regimes
Authors: Kartáková, Jitka
Advisor: Ptáčník, Jan
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7882
Keywords: nedemokratické režimy;autoritativní režimy;totalitní režimy;Augusto Pinochet;Chile;vojenský převrat;vojenská junta;vojenský režim;komparace
Keywords in different language: non-democratic regimes;authoritarian regimes;totalitarian regimes;Augusto Pinochet;Chile;military coup;military junta;military regime;comparison
Abstract: Práce se věnuje autoritářskému režimu v Chile za vlády generála Augusta Pinocheta, který se dostal k mocii vojenským převratem v roce 1973, aby nahradil vládu prezidenta Salvadora Allendeho. Na začátku práce je teoretická část, která se věnuje obecné charakteristice nedemokratických režimů a rozdělení na totalitní a autoritářské. Následuje historická část společně s popisem převratu. Poslední částí je komparace dvou Pinochetových funkčních období.
Abstract in different language: The topic of this thesis are Latin American authoritarian regimes, and is focused on the military regime of General Augusto Pinochet in Chile, who came to power in 1973 when he made a military coup to replace the government of president Salvador Allende. At the beginning there is the theoretical part which is dedicated to the general definition of non-democratic regimes and the distinguishing of the totalitarian and authoritarian regimes. Next there is a part about historical settings and the military coup, and the last part is comparison of two Pinochet's terms in office.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka-kartakova.pdfPlný text práce250,03 kBAdobe PDFView/Open
KARTAKOVA_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce31,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kartakova-OPO-MV-BAS.docxPosudek oponenta práce40,78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jitka kartakova.pdfPrůběh obhajoby práce346,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.