Název: Latinskoamerické autoritářské režimy
Další názvy: Latin American authoritarian regimes
Autoři: Kartáková, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Ptáčník, Jan
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7882
Klíčová slova: nedemokratické režimy;autoritativní režimy;totalitní režimy;Augusto Pinochet;Chile;vojenský převrat;vojenská junta;vojenský režim;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: non-democratic regimes;authoritarian regimes;totalitarian regimes;Augusto Pinochet;Chile;military coup;military junta;military regime;comparison
Abstrakt: Práce se věnuje autoritářskému režimu v Chile za vlády generála Augusta Pinocheta, který se dostal k mocii vojenským převratem v roce 1973, aby nahradil vládu prezidenta Salvadora Allendeho. Na začátku práce je teoretická část, která se věnuje obecné charakteristice nedemokratických režimů a rozdělení na totalitní a autoritářské. Následuje historická část společně s popisem převratu. Poslední částí je komparace dvou Pinochetových funkčních období.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis are Latin American authoritarian regimes, and is focused on the military regime of General Augusto Pinochet in Chile, who came to power in 1973 when he made a military coup to replace the government of president Salvador Allende. At the beginning there is the theoretical part which is dedicated to the general definition of non-democratic regimes and the distinguishing of the totalitarian and authoritarian regimes. Next there is a part about historical settings and the military coup, and the last part is comparison of two Pinochet's terms in office.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka-kartakova.pdfPlný text práce250,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KARTAKOVA_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce31,61 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kartakova-OPO-MV-BAS.docxPosudek oponenta práce40,78 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jitka kartakova.pdfPrůběh obhajoby práce346,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7882

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.