Název: Primárky republikánské strany v USA (2012)
Další názvy: Republican Party primaries in the USA (2012)
Autoři: Krčín, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7885
Klíčová slova: primárky;Republikánská strana;Spojené státy americké;Mitt Romney;volební kampaň
Klíčová slova v dalším jazyce: primaries;Republican party;the United States of America;Mitt Romney;election campaign
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá primárkami Republikánské strany v USA v roce 2012. Cílem této práce je zkoumat průběh primárek, ale zejména analyzovat relativní úspěšnost volební kampaně jednoho z kandidátů, Mitta Romneyho. První část práce se zabývá nastíněním systému a následně i průběhu primárek Republikánské strany. Druhá část je už zaměřena na samotnou kampaň Mitta Romneyho a jsou v ní analyzovány její jednotlivé prvky. V poslední části je z těchto poznatků vyvozen závěr a zhodnocení úspěšnosti Romneyho volební kampaně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned with the 2012 Republican presidential primaries. The aim of this work is to analyze the process of the primaries, but mainly its aim is to analyze the campaign and its relative success of one of the candidates, Mitt Romney. The first part of this thesis is oriented on describing the system and then the process of the Republican presidential primaries. Second part is focused on the Mitt Romney's campaign and its particular features. In the final part is from these findings developed a conclusion and evaluation of the relative success of the Romney's campaign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- MK.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krcin_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce41,41 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
KRCIN_OPO_MV-BAS.docxPosudek oponenta práce44,42 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Krcin.pdfPrůběh obhajoby práce307,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7885

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.