Název: Rozvojová pomoc Kanady vůči regionu Latinské Ameriky
Další názvy: Canadian development assistance to the region of Latin America
Autoři: Krummerová, Ivona
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7886
Klíčová slova: kanadská rozvojová spolupráce;Kanada;CSR strategie;Peru;PROMEB;PERCAN;Barrick gold;CIDA;rozvoj;ODA;nadnárodní korporace;demokracie;priority
Klíčová slova v dalším jazyce: canadian development assistance;Canada;CSR strategy;Peru;PROMEB;PERCAN;Barrick gold;CIDA;development;ODA;transnational corporations;democracy;priorities
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je rozvojová spolupráce Kanady se zaměřením na stát Peru. Cílem práce je představit kanadskou rozvojovou spolupráci a následně demonstrovat realizování jejích priorit a strategií na příkladu Peru. Práce pojednává nejprve o řízení kanadské rozvojové politiky a jejích teritoriálních a sektorových prioritách. V další části jsou identifikovány socioekonomické problémy v Peru. Na to navazuje část případové studie kanadské rozvojové spolupráce s Peru, ve které je analyzován kanadský rozvojový program se zaměřením na tři sektory: demokratické vládnutí, děti a mládež, ekonomický růst. Nejvíce je probíraná problematika projektů v ekonomickém sektoru, které se zaměřují na zlepšení managementu přírodních zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on Canadian development assistance and its activity in Peru. The aim of this thesis is to characterize the Canadian international development assistance and demonstrate how Canada implements its plans and strategies in the Republic of Peru. Firstly, the work introduces Canadian development assistance in general, primarily its priorities and goals. Next part describes current socioeconomic situation in Peru. The main part is devoted to a case study of Canadian development assistance to Peru. There are discussed Canadian development projects in three sectors: democratic governance, children and youths, economic growth. The most discussed are projects in economic sector which are focused on improving natural resource management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Krummerova.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krummerova_VED_MV-BAS.docxPosudek vedoucího práce41,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
krummerova_opo_bas.pdfPosudek oponenta práce419,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ivona Krummerova.pdfPrůběh obhajoby práce287,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7886

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.