Název: JAR jako regionální hegemon
Další názvy: RSA as a regional hegemony
Autoři: Kubasta, Richard
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7887
Klíčová slova: region;hegemonie;mocnost;jižní Afrika;zahraniční vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: region;hegemony;power;south Africa;international relations
Abstrakt: Cílem práce je představení JAR jako regionálního hegemona. Práce definuje teorii regionálního hegemona. Teorie je aplikována na JAR ve dvou obdobích. První období demonstruje JAR jako regionálního hegemona v době apartheidu. Druhé období demonstruje JAR jako regionálního hegemona po roce 1994. Závěr práce shrnuje rozdíly mezi oběma obdobími.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of thesis is to introduce RSA as a regional hegemony. Thesis defines theory of a regional hegemony. Theory is applied in two periods. The first period demonstrates RSA as a regional hegemony during apartheid. The second period demonstrates RSA as a regional hegemony after 1994. The conclusion of thesis summerizes the differences between two periods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JAR jako regionalni hegemon.pdfPlný text práce540,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubasta_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce45,19 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
KUBASTA_OP_MZ-BAS.docxPosudek oponenta práce43,66 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Richard Kubasta.pdfPrůběh obhajoby práce245,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7887

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.