Title: Příčiny třicetileté války a její dopad na evropský mezinárodní systém
Other Titles: Causes of the Thirty Years War and its impact on the European international system
Authors: Mothejzíková, Kristýna
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7889
Keywords: systém;stát;suverenita;vestfálský systém;Vestfálský mír;třicetiletá válka;novověk;století krize;diplomacie;evropské vztahy;mezinárodní systém
Keywords in different language: system;state;sovereignty;system of Westphalia;peace of Westphalia;thirty years war;modern times;century of crisis;diplomacy;modern history;european relations;international system
Abstract: Úkolem práce je nastínit příčiny, které vedly k vypuknutí prvního celoevropského konfliktu, a to třicetileté války. Vypuknutí války nebylo nečekané, předcházelo tomu mnoho sociokulturních, ale i ekonomických a politických událostí a problémů. Tato válka uspíšila transformaci mezinárodního systému, jež začala již v patnáctém století. Vestfálský mír, kterým byla válka ukončena, nejen přispěl k rozvoji diplomacie, ale také ustanovil nový smér, kterým se měl nový - vestfálský systém udávat. Mezi nejdůležitější změny patří vznik jednoho propojeného systému, který nahradil jednotlivé (ekonomický, kulturní, politický) vedle sebe koexistující systémy. Systém je nejen propojen, ale postupně se šíří i za hranice Evropy. Nový aktér, moderní stát, se stává dominantní jednotkou v tomto systému disponující vnější i vnitřní suverenitou.Nový systém se během následujících staletí dále rozvíjel a proměňoval,obohacoval o nové aktéry, jeho základy však zůstaly stejné.
Abstract in different language: This work is about the transition from middle ages into modern history in Europe. There are a lot of changes and also lot of problems. These problems led to first huge European conflict - The Thirty Years War. The Thirty Years War is ended by the Peace of Westphalia and the new system is caled after this peace.System of Westphalia or modern international system differs from ancient one with several distinctions. One of them is rise of the new type of actor - modern state. Modern state begins the most powerful unit in modern system. It has internal and international sovereignty. There is also one single international system, which replaced multiple ones exist side by side. The growth of international capacity leads to increasing of cross-cultural contact and creation of new actors in international relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace PDF.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Mothejzikova_ved_POL.pdfPosudek vedoucího práce525,05 kBAdobe PDFView/Open
mothejzikova_opo_bas.pdfPosudek oponenta práce528,85 kBAdobe PDFView/Open
Kristyna Mothejzikova.pdfPrůběh obhajoby práce324,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.