Název: Rozpad Somálska - příčiny a následky
Další názvy: The Failure of Somalia - Causes and Consequences
Autoři: Pohůdka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7891
Klíčová slova: rozpadlý stát;Somálsko;slabá státnost;zhroucený stát;nefunkční stát;al-Šabáb;radikální islám;studená válka;Mohammed Siad Barré;občanská válka
Klíčová slova v dalším jazyce: failed state;Somalia;collapsed state;state failure;weak statehood;al-Shabaab;radical islam;cold war;Mohamed Siad Barre;civil war
Abstrakt: Téma této bakalářské práce je rozpad Somálska. Tato země je v současné době označována jako ideální příklad rozpadlého státu, jelikož od pádu režimu Siada Barrého na začátku 90. let minulého století se zde nepodařilo vytvořit efektivní centrální vládu, která by ovládala celé území. Na severu Somálska vyhlásil nezávislost Somaliland a přestože tento akt nebyl uznán mezinárodním společenstvím, nejeví tato část země zájem o působení v somálské federaci. Na jihu země komplikují situaci především radikální islamisté, zejména organizace al-Šabáb, která se v nedávné době fakticky sloučila s al-Káidou. Neustálé boje mezi centrální vládou al-Šabábem způsobují spolu s nepříznivým klimatem velice špatnou humanitární situaci, kterou není země schopná řešit. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké jsou hlavní příčiny a následky rozpadu Somálska. V práci k tomu bude využita teorie rozpadlého státu. Na základě aplikace této teorie na konkrétní případ Somálska budou vyvozeny konkrétní příčiny a následky rozpadu Somálska.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor´s thesis is to define concrete causes and consequences of state failure in Somalia. This state is considered to be a typical example of a failed state, since the fall of Siad Barre´s authoritarian regime in 1991. Since this year, no central government is able to rule over the entire Somali territory effectively. In the same year, the northern part of the country declared independence of state Somaliland and has not shown any interest in participating in creation of Federal Somalia. In the South, militant Islamist group Al-Shabaab, which is now a part of Al-Qaeda, controls part of the area which enables the central government to implement their policy. Since the state failure, armed conflicts between the central government and its opponents or between belligerent clans, which constitute the Somali society, has taken place. This ruined the country and substantially caused contemporary condition for which bad humanitarian situation is typical.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pohudka_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce44,6 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
pohudka_opo_bas.pdfPosudek oponenta práce421,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petr pohudka.pdfPrůběh obhajoby práce292,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7891

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.