Title: Opozice v nedemokratických režimech v teorii a praxi - Egypt
Other Titles: Opposition in non-democratic regimes in theory and practice - Egypt
Authors: Sudová, Aleška
Advisor: Ponížilová, Martina
Referee: Kubát, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7894
Keywords: Al-Nássir li-Din Allah;Anvar as-Sádát;opozice;represe;nedemokratické režimy;Muslimští bratři;al-Azhar;Sajjid Qutb
Keywords in different language: Al-Nasir li-Din Allah;Anvar as-Sadat;opposition;repression;non-democratic regimes;Muslim brothers;al-Azhar;Sayyid Qutb
Abstract: Bakalářská práce se zabývá opozicí v Egyptě v letech 1956 až 1980. Teoretická část se zabývá koncepty opozice v nedemokratických režimech. Praktická část sleduje aktivity různých opozičních skupin a hnutí za prezidentů an-Nássira a as-Sádáta a jak na ně egyptský režim reagoval.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on opposition in Egypt from 1956 to 1980. Teoretical part depicts concepts of opposition in non-democratic states. Practical part deals with opposition groups and movements and their activities under presidents an-Nasser and as-Sadat. It also follows regime´s reactions toward these groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudova_Opozice_v_nedemokratickych_rezimech_v_teorii_a_praxi-Egypt,rok_odevzdani_2013.pdfPlný text práce502,5 kBAdobe PDFView/Open
SUDOVA Aleska_VED_MV-BAS.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
Sudova_OPO_MV BAS.docxPosudek oponenta práce43,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sudova Aleska.pdfPrůběh obhajoby práce363,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.