Název: Opozice v nedemokratických režimech v teorii a praxi - Egypt
Další názvy: Opposition in non-democratic regimes in theory and practice - Egypt
Autoři: Sudová, Aleška
Vedoucí práce/školitel: Ponížilová, Martina
Oponent: Kubát, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7894
Klíčová slova: Al-Nássir li-Din Allah;Anvar as-Sádát;opozice;represe;nedemokratické režimy;Muslimští bratři;al-Azhar;Sajjid Qutb
Klíčová slova v dalším jazyce: Al-Nasir li-Din Allah;Anvar as-Sadat;opposition;repression;non-democratic regimes;Muslim brothers;al-Azhar;Sayyid Qutb
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá opozicí v Egyptě v letech 1956 až 1980. Teoretická část se zabývá koncepty opozice v nedemokratických režimech. Praktická část sleduje aktivity různých opozičních skupin a hnutí za prezidentů an-Nássira a as-Sádáta a jak na ně egyptský režim reagoval.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis is focused on opposition in Egypt from 1956 to 1980. Teoretical part depicts concepts of opposition in non-democratic states. Practical part deals with opposition groups and movements and their activities under presidents an-Nasser and as-Sadat. It also follows regime´s reactions toward these groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sudova_Opozice_v_nedemokratickych_rezimech_v_teorii_a_praxi-Egypt,rok_odevzdani_2013.pdfPlný text práce502,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUDOVA Aleska_VED_MV-BAS.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sudova_OPO_MV BAS.docxPosudek oponenta práce43,39 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Sudova Aleska.pdfPrůběh obhajoby práce363,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7894

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.