Název: Volební kampaň Baracka Obamy v prezidentských volbách 2008 a 2012
Další názvy: Barack Obama´s 2008 and 2012 Presidential Election Campaign
Autoři: Virányiová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Hlaváček, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7897
Klíčová slova: Barack Obama;volební kampaň;volby USA;Demokratická strana;volební program
Klíčová slova v dalším jazyce: Barack Obama;election campaign;election in USA;Democratic party;party platform
Abstrakt: Práce pojednává o prezidentských volebních kampaních Baracka Obamy. První část díla se věnuje vývoji volebních kampaní, dále vysvětluje volbu prezidenta Spojených států amerických. Další kapitola je věnována osobě Baracka Obamy, současnému americkému prezidentovi. Zabývá se volebními strategiemi, které Obama využil, aby se stal prezidentem Spojených států amerických. Cílem práce je komparace dvou volebních kampaní, hledání jejích společných znaků, i charakteristik rozdílných.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work ?Barack Obama´s 2008 and 2012 Presidential Election Campaign? is to compare two campaigns of Barack Obama. His successful triumph presidential election has become milestone in American history, when the African American president has been elected for the first time. Important role had common unpopularity of previous president George W. Bush. The first part of this work is dedicated to development of the electoral campaigns and to the American system of presidential elections. The second part is about Barack Obama, the most famous character of contemporary American politics. My work is based especially on his character, I have compared his election programmes, funding and personalities support. In the last part of this work Obama?s 2008 and 2012 presidential campaign are compared. The conclusion summarises similar and different factors of Barack Obama?s presidential campaign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka viranyiova.pdfPlný text práce405,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viranyiova_ved_pol.pdfPosudek vedoucího práce555,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Viranyiova_OPO_MV-BAS.docxPosudek oponenta práce41,24 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Lenka Viranyiova.pdfPrůběh obhajoby práce334,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7897

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.