Název: Štěpící linie ve finském stranickém systému
Další názvy: Cleavages in Finnish party system
Autoři: Fuchsová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7910
Klíčová slova: štěpící linie;Finsko;stranický systém;politické strany;finská společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: cleavages;Finland;party system;political parties;finnish society
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá teoriemi štěpících linií a jejich aplikovatelností na finský politický systém. Práce se zaměřuje na konflikty, které se vytvořily ve finské společnosti. Proto je v práci kladen důraz na vývoj společnosti od získání nezávislosti. A na následný vývoj stranického systému, do kterého se promítly štěpící linie. Což se následně projevilo vznikem politických stran.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with theories cleavages and their applicability to the Finnish political system. The work focuses on conflicts that have formed in the Finnish society. Therefore, the work focus on the development of society since independence. And the subsequent development of the party system, in which the reflected cleavages. Which subsequently led to the emergence of political parties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stepici linie ve finskem stranickem systemu.pdfPlný text práce479,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuchsova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce603,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuchsova_opo_POL.pdfPosudek oponenta práce525,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barbora fuchsova.pdfPrůběh obhajoby práce288,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7910

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.