Název: Komparace přechodu k demokracii Polska a Československa
Další názvy: Comparison of the transition to democracy of Poland and Czechoslovakia
Autoři: Pech, Michal
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Mertl, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7926
Klíčová slova: přechod;demokracie;komunismus;komparace;Solidarita;Občanské fórum;Polsko;Československo
Klíčová slova v dalším jazyce: transition;democracy;communism;comparison;Solidarity;Civic forum;Poland;Czechoslovakia
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na nejvýznamnější teorie a autory, kteří se zabývají problematikou přechodů k demokracii. Práce se soustřeďuje na dvě země - Polsko a Československo. Cílem práce je srovnání přechodu k demokracii v obou těchto zemích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis introduces the most important theories and authors of the transiton to democracy. This work is attended to two countries - Poland and Czechoslovakia. The objective of this work is to compare these countries by their transitions to democracy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal Pech BP Komparace.pdfPlný text práce261,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PECH_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce43,64 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pech_Opo_Pol.docxPosudek oponenta práce46,72 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pech Michal.pdfPrůběh obhajoby práce416,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7926

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.